ေအသင္ၿမိဳ႕လယ္က ကမၻာေက်ာ္ ပါသီႏြန္

... zawgyi ...

ေအသင္ၿမိဳ႕လယ္က ကမၻာေက်ာ္ ပါသီႏြန္
ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ ဂရိတို႔၏ ဂႏၴဝင္ကာလမွာ 500 BC မွ 36 BC အထိျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္မႈအထြတ္အထိပ္ေရာက္ခဲ့သည္မွာ 460 BC မွ 432 BC အတြင္းျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္က ဂရိတို႔သည္ နတ္ဖုရားမ်ား၊ နတ္ဖုရားမမ်ားကို ယုံ ၾကည္ကိုးကြယ္ၾက၍ ဂရိႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ အိုလံပီယာေတာင္ထိပ္ရွိ ဒ႑ာရီ လာ Zeus နတ္မင္းႀကီးသည္ နတ္ဖုရားအမ်ားစု၏ ဖခင္လည္းျဖစ္၍ ေခါင္းေဆာင္ လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ႏွင့္ေရအားလုံးကိုပိုင္စိုး၍ သေဘၤာသားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူဟု ထင္ရွားသည့္ Poseidon နတ္ဖုရားသည္ Zeus ၏ ညီေတာ္ ျဖစ္သည္။ ဉာဏ္ပညာ၊ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ တရားမၽွတမႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စစ္ပြဲမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူဟုေက်ာ္ၾကားသည့္ Athena နတ္ဖုရားမသည္ Zeus ၏ အေရးေပးခံရေသာ သမီးေတာ္ျဖစ္သည္။
ဂရိႏိုင္ငံ ေအသင္(Athens)ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ယခင္ေအသင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းတည္ရွိရာ ေအခ႐ိုပိုလစ္(Acropolis) ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးရွိ၍ ယင္းအေပၚ၌ သမိုင္းဝင္ေရွး ေဟာင္းအေဆာက္အအုံအမ်ားအျပား တည္ရွိေၾကာင္းကို ယခင္ႏွစ္က ဂရိႏိုင္ငံသို႔စာ ေရးသူေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ သြားေရာက္ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ Athena နတ္ဖုရားမကိုဂုဏ္ျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ပါသီႏြန္(Parthenon) အေဆာက္ အအုံႀကီးကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၄၉၀ ခန္႔ ျမင့္၍ ၇ ဧကခြဲခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေအခ႐ိုပိုလစ္ေတာင္ထိပ္၏ အ ျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ စက်င္ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဗိသုကာလက္ရာေျမာက္လွသည့္ ပါသီႏြန္ဘုရားေက်ာင္းသည္ ၁၀၁ ေပက်ယ္၍ ၂၂၈ ေပရွည္ကာ ၄၅ ေပခန္႔ ျမင့္သည္။ ထိပ္ႏွစ္ဖက္တြင္ ေက်ာက္တိုင္လုံးႀကီး ၈ ခုစီရွိ၍ ေဘးႏွစ္ဖက္၌ ၁၇ ခု စီရွိသည္။
ထိုေနရာတြင္ မူလပထမ ပါသီႏြန္ကို 490 BC တြင္ ထုံးေက်ာက္အုတ္ျမစ္မ်ား ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့၍ ပါရွားတို႔ႏွင့္စစ္ပြဲတြင္ ဂရိတို႔႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းမွာ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂရိတို႔က ပါရွားကိုျပန္လည္တိုက္ခိုက္ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ 449 BC တြင္ ယင္းအေဆာက္အအုံေနရာ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒ႑ာရီသမိုင္းေၾကာင္းအရ ဦးရီးေတာ္ Poseidon နတ္ဖုရားႏွင့္ Athena နတ္ဖုရားမတို႔ စစ္ျဖစ္ခဲ့ရာ Athena က ႏိုင္ၿပီး ေအသင္ၿမိဳ႕ကို အပိုင္စားရရွိ ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Athena နတ္ဖုရားမကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေအသင္ၿမိဳ႕သားမ်ား က မူလပါသီႏြန္အေဆာက္အအုံေနရာတြင္ ယခုျမင္ေတြ႕ရသည့္ ဒုတိယေျမာက္ပါသီႏြန္ အေဆာက္အအုံကို 447 BC တြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ခဲ့၍ 438 BC တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတြင္ ၃၃ ေပျမင့္၍ သစ္သား႐ုပ္တုေပၚတြင္ ေ႐ႊျပားမ်ားကပ္ၿပီး ဆင္စြယ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ Athena နတ္ဖုရားမ႐ုပ္တုႀကီးကိုလည္း 432 BC တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ညာလက္ဖဝါးေပၚတြင္ ေျခာက္ေပခန္႔ရွည္သည့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းနတ္ဖုရားမတည္ရွိ၍ ဘယ္လက္တြင္ ဒိုင္းကိုကိုင္ၿပီး မတ္တပ္ရပ္ေနကာ အနီး၌ သူမ၏သေကၤတျဖစ္သည့္ ေႁမြနဂါးက လဲေလ်ာင္းေနသည့္ပုံကို တည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကပ္လ်က္အခန္းငယ္တြင္ ဘ႑ာတိုက္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အတြင္း ေခတ္ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ရာတြင္ မီးေလာင္ျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ခိုးယူခံရျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ Athena ႐ုပ္တုႀကီးႏွင့္ အျခား႐ုပ္တုမ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရၿပီး ပါသီႏြန္အေဆာက္ အအုံႀကီးလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင္းကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ေတာ့ မရရွိခဲ့ၾကပါ။ Athena ႐ုပ္တု၏ ပုံတူ႐ုပ္တုမ်ားကိုထုလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပတိုက္မ်ားတြင္ ျပသထားလ်က္ရွိ၍ ပါသီႏြန္မွ နံရံကပ္ ႐ုပ္တုမ်ား၊ ေခါင္မိုးရွိ႐ုပ္တုမ်ားႏွင့္ အျခားသမိုင္းဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ယခုအခါ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ၿဗိတိသၽွျပတိုက္ႏွင့္ ေအသင္ၿမိဳ႕ရွိ ေအခ႐ိုပို လစ္ျပတိုက္တို႔တြင္ ျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယူနက္စကို၏ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ သတ္ မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေအခ႐ိုပိုလစ္ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးေပၚသို႔ ေတာင္ပတ္လမ္းမွလည္း ေကာင္း၊ ေက်ာက္ေလွခါးထစ္မ်ားမွလည္းေကာင္း တက္ေရာက္ေလ့လာေနၾကသည့္ ကမၻာ လွည့္ခရီးသည္အမ်ားအျပားကိုလည္း စာေရးသူျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ေအသင္ၿမိဳ႕၏ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ပို႔စကတ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမား၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားလွၿပီး ဗိသုကာလက္ရာ ေျမာက္လွသည့္ ပါသီႏြန္အေဆာက္အအုံႀကီးကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည့္ တစ္ခဏတာကာလတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ရင္သပ္႐ႈေမာစြာၾကည့္႐ႈရင္း ေက်နပ္ ပီတိ ျဖစ္ေနမိခဲ့ပါ ေတာ့သည္။

ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး

... unicode ...

အေသင်မြို့လယ်က ကမ္ဘာကျော် ပါသီနွန်
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားခဲ့သည့် ဂရိတို့၏ ဂန္ထဝင်ကာလမှာ 500 BC မှ 36 BC အထိဖြစ်၍ အောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့သည်မှာ 460 BC မှ 432 BC အတွင်းဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်က ဂရိတို့သည် နတ်ဖုရားများ၊ နတ်ဖုရားမများကို ယုံ ကြည်ကိုးကွယ်ကြ၍ ဂရိနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော အိုလံပီယာတောင်ထိပ်ရှိ ဒဏ္ဍာရီ လာ Zeus နတ်မင်းကြီးသည် နတ်ဖုရားအများစု၏ ဖခင်လည်းဖြစ်၍ ခေါင်းဆောင် လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်နှင့်ရေအားလုံးကိုပိုင်စိုး၍ သင်္ဘောသားများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးသူဟု ထင်ရှားသည့် Poseidon နတ်ဖုရားသည် Zeus ၏ ညီတော် ဖြစ်သည်။ ဉာဏ်ပညာ၊ အနုပညာ၊ ဂီတ၊ မြို့တော်များ၊ တရားမျှတမှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စစ်ပွဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူဟုကျော်ကြားသည့် Athena နတ်ဖုရားမသည် Zeus ၏ အရေးပေးခံရသော သမီးတော်ဖြစ်သည်။
ဂရိနိုင်ငံ အေသင်(Athens)မြို့လယ်တွင် ယခင်အေသင်မြို့တော်ဟောင်းတည်ရှိရာ အေခရိုပိုလစ်(Acropolis) ကျောက်တောင်ကြီးရှိ၍ ယင်းအပေါ်၌ သမိုင်းဝင်ရှေး ဟောင်းအဆောက်အအုံအများအပြား တည်ရှိကြောင်းကို ယခင်နှစ်က ဂရိနိုင်ငံသို့စာ ရေးသူရောက်ရှိခဲ့စဉ် သွားရောက်လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ယင်းတို့အနက် Athena နတ်ဖုရားမကိုဂုဏ်ပြု၍ တည်ဆောက်ထားခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်ပါသီနွန်(Parthenon) အဆောက် အအုံကြီးကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၄၉၀ ခန့် မြင့်၍ ၇ ဧကခွဲခန့် ကျယ်ဝန်းသည့် အေခရိုပိုလစ်တောင်ထိပ်၏ အ မြင့်ဆုံးနေရာတွင် တည်ရှိသော စကျင်ကျောက်တုံးကြီးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ဗိသုကာလက်ရာမြောက်လှသည့် ပါသီနွန်ဘုရားကျောင်းသည် ၁၀၁ ပေကျယ်၍ ၂၂၈ ပေရှည်ကာ ၄၅ ပေခန့် မြင့်သည်။ ထိပ်နှစ်ဖက်တွင် ကျောက်တိုင်လုံးကြီး ၈ ခုစီရှိ၍ ဘေးနှစ်ဖက်၌ ၁၇ ခု စီရှိသည်။
ထိုနေရာတွင် မူလပထမ ပါသီနွန်ကို 490 BC တွင် ထုံးကျောက်အုတ်မြစ်များ ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့၍ ပါရှားတို့နှင့်စစ်ပွဲတွင် ဂရိတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ယင်းမှာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ဂရိတို့က ပါရှားကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက် အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး နောက် 449 BC တွင် ယင်းအဆောက်အအုံနေရာ၌ နှစ်နိုင်ငံစစ်ပြေငြိမ်းစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီသမိုင်းကြောင်းအရ ဦးရီးတော် Poseidon နတ်ဖုရားနှင့် Athena နတ်ဖုရားမတို့ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရာ Athena က နိုင်ပြီး အေသင်မြို့ကို အပိုင်စားရရှိ ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ Athena နတ်ဖုရားမကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အေသင်မြို့သားများ က မူလပါသီနွန်အဆောက်အအုံနေရာတွင် ယခုမြင်တွေ့ရသည့် ဒုတိယမြောက်ပါသီနွန် အဆောက်အအုံကို 447 BC တွင် ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့၍ 438 BC တွင် ပြီးစီးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းတွင် ၃၃ ပေမြင့်၍ သစ်သားရုပ်တုပေါ်တွင် ရွှေပြားများကပ်ပြီး ဆင်စွယ်များဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် Athena နတ်ဖုရားမရုပ်တုကြီးကိုလည်း 432 BC တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ညာလက်ဖဝါးပေါ်တွင် ခြောက်ပေခန့်ရှည်သည့် အောင်မြင်ခြင်းနတ်ဖုရားမတည်ရှိ၍ ဘယ်လက်တွင် ဒိုင်းကိုကိုင်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နေကာ အနီး၌ သူမ၏သင်္ကေတဖြစ်သည့် မြွေနဂါးက လဲလျောင်းနေသည့်ပုံကို တည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကပ်လျက်အခန်းငယ်တွင် ဘဏ္ဍာတိုက်ရှိသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ထို့နောက် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်အတွင်း ခေတ်ကာလအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခဲ့ရာတွင် မီးလောင်ခြင်း၊ စစ်ပွဲများတွင် ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းစသည်တို့ကြောင့် Athena ရုပ်တုကြီးနှင့် အခြားရုပ်တုများ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီး ပါသီနွန်အဆောက် အအုံကြီးလည်း ပျက်စီးခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပြီး အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်တော့ မရရှိခဲ့ကြပါ။ Athena ရုပ်တု၏ ပုံတူရုပ်တုများကိုထုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ပြတိုက်များတွင် ပြသထားလျက်ရှိ၍ ပါသီနွန်မှ နံရံကပ် ရုပ်တုများ၊ ခေါင်မိုးရှိရုပ်တုများနှင့် အခြားသမိုင်းဝင်ပစ္စည်းများကို ယခုအခါ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ဗြိတိသျှပြတိုက်နှင့် အေသင်မြို့ရှိ အေခရိုပို လစ်ပြတိုက်တို့တွင် ပြသထားကြောင်း သိရသည်။
ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် သတ် မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် အေခရိုပိုလစ်ကျောက်တောင်ကြီးပေါ်သို့ တောင်ပတ်လမ်းမှလည်း ကောင်း၊ ကျောက်လှေခါးထစ်များမှလည်းကောင်း တက်ရောက်လေ့လာနေကြသည့် ကမ္ဘာ လှည့်ခရီးသည်အများအပြားကိုလည်း စာရေးသူမြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ အေသင်မြို့၏ ဓာတ်ပုံများ၊ ပန်းချီကားများ၊ ပို့စကတ်များတွင် မကြာခဏ မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်သော် လည်း သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမား၍ နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားလှပြီး ဗိသုကာလက်ရာ မြောက်လှသည့် ပါသီနွန်အဆောက်အအုံကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရသည့် တစ်ခဏတာကာလတွင် စာရေးသူအနေဖြင့် ရင်သပ်ရှုမောစွာကြည့်ရှုရင်း ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်နေမိခဲ့ပါ တော့သည်။

ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး