... zawgyi ...

ေအသင္ၿမိဳ႕လယ္က ကမၻာေက်ာ္ ပါသီႏြန္
ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ ဂရိတို႔၏ ဂႏၴဝင္ကာလမွာ 500 BC မွ 36 BC အထိျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္မႈအထြတ္အထိပ္ေရာက္ခဲ့သည္မွာ 460 BC မွ 432 BC အတြင္းျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္က ဂရိတို႔သည္ နတ္ဖုရားမ်ား၊ နတ္ဖုရားမမ်ားကို ယုံ ၾကည္ကိုးကြယ္ၾက၍ ဂရိႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ အိုလံပီယာေတာင္ထိပ္ရွိ ဒ႑ာရီ လာ Zeus နတ္မင္းႀကီးသည္ နတ္ဖုရားအမ်ားစု၏ ဖခင္လည္းျဖစ္၍ ေခါင္းေဆာင္ လည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ႏွင့္ေရအားလုံးကိုပိုင္စိုး၍ သေဘၤာသားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူဟု ထင္ရွားသည့္ Poseidon နတ္ဖုရားသည္ Zeus ၏ ညီေတာ္ ျဖစ္သည္။ ဉာဏ္ပညာ၊ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ တရားမၽွတမႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စစ္ပြဲမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူဟုေက်ာ္ၾကားသည့္ Athena နတ္ဖုရားမသည္ Zeus ၏ အေရးေပးခံရေသာ သမီးေတာ္ျဖစ္သည္။
ဂရိႏိုင္ငံ ေအသင္(Athens)ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ယခင္ေအသင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းတည္ရွိရာ ေအခ႐ိုပိုလစ္(Acropolis) ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးရွိ၍ ယင္းအေပၚ၌ သမိုင္းဝင္ေရွး ေဟာင္းအေဆာက္အအုံအမ်ားအျပား တည္ရွိေၾကာင္းကို ယခင္ႏွစ္က ဂရိႏိုင္ငံသို႔စာ ေရးသူေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ သြားေရာက္ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ Athena နတ္ဖုရားမကိုဂုဏ္ျပဳ၍ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္ပါသီႏြန္(Parthenon) အေဆာက္ အအုံႀကီးကိုလည္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၄၉၀ ခန္႔ ျမင့္၍ ၇ ဧကခြဲခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေအခ႐ိုပိုလစ္ေတာင္ထိပ္၏ အ ျမင့္ဆုံးေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ စက်င္ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဗိသုကာလက္ရာေျမာက္လွသည့္ ပါသီႏြန္ဘုရားေက်ာင္းသည္ ၁၀၁ ေပက်ယ္၍ ၂၂၈ ေပရွည္ကာ ၄၅ ေပခန္႔ ျမင့္သည္။ ထိပ္ႏွစ္ဖက္တြင္ ေက်ာက္တိုင္လုံးႀကီး ၈ ခုစီရွိ၍ ေဘးႏွစ္ဖက္၌ ၁၇ ခု စီရွိသည္။
ထိုေနရာတြင္ မူလပထမ ပါသီႏြန္ကို 490 BC တြင္ ထုံးေက်ာက္အုတ္ျမစ္မ်ား ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့၍ ပါရွားတို႔ႏွင့္စစ္ပြဲတြင္ ဂရိတို႔႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းမွာ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂရိတို႔က ပါရွားကိုျပန္လည္တိုက္ခိုက္ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ 449 BC တြင္ ယင္းအေဆာက္အအုံေနရာ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒ႑ာရီသမိုင္းေၾကာင္းအရ ဦးရီးေတာ္ Poseidon နတ္ဖုရားႏွင့္ Athena နတ္ဖုရားမတို႔ စစ္ျဖစ္ခဲ့ရာ Athena က ႏိုင္ၿပီး ေအသင္ၿမိဳ႕ကို အပိုင္စားရရွိ ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Athena နတ္ဖုရားမကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေအသင္ၿမိဳ႕သားမ်ား က မူလပါသီႏြန္အေဆာက္အအုံေနရာတြင္ ယခုျမင္ေတြ႕ရသည့္ ဒုတိယေျမာက္ပါသီႏြန္ အေဆာက္အအုံကို 447 BC တြင္ ထပ္မံတည္ေဆာက္ခဲ့၍ 438 BC တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတြင္ ၃၃ ေပျမင့္၍ သစ္သား႐ုပ္တုေပၚတြင္ ေ႐ႊျပားမ်ားကပ္ၿပီး ဆင္စြယ္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ Athena နတ္ဖုရားမ႐ုပ္တုႀကီးကိုလည္း 432 BC တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ညာလက္ဖဝါးေပၚတြင္ ေျခာက္ေပခန္႔ရွည္သည့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းနတ္ဖုရားမတည္ရွိ၍ ဘယ္လက္တြင္ ဒိုင္းကိုကိုင္ၿပီး မတ္တပ္ရပ္ေနကာ အနီး၌ သူမ၏သေကၤတျဖစ္သည့္ ေႁမြနဂါးက လဲေလ်ာင္းေနသည့္ပုံကို တည္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကပ္လ်က္အခန္းငယ္တြင္ ဘ႑ာတိုက္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အတြင္း ေခတ္ကာလအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ရာတြင္ မီးေလာင္ျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ ခိုးယူခံရျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ Athena ႐ုပ္တုႀကီးႏွင့္ အျခား႐ုပ္တုမ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရၿပီး ပါသီႏြန္အေဆာက္ အအုံႀကီးလည္း ပ်က္စီးခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင္းကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ေတာ့ မရရွိခဲ့ၾကပါ။ Athena ႐ုပ္တု၏ ပုံတူ႐ုပ္တုမ်ားကိုထုလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပတိုက္မ်ားတြင္ ျပသထားလ်က္ရွိ၍ ပါသီႏြန္မွ နံရံကပ္ ႐ုပ္တုမ်ား၊ ေခါင္မိုးရွိ႐ုပ္တုမ်ားႏွင့္ အျခားသမိုင္းဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ယခုအခါ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ၿဗိတိသၽွျပတိုက္ႏွင့္ ေအသင္ၿမိဳ႕ရွိ ေအခ႐ိုပို လစ္ျပတိုက္တို႔တြင္ ျပသထားေၾကာင္း သိရသည္။
ယူနက္စကို၏ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ သတ္ မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ေအခ႐ိုပိုလစ္ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးေပၚသို႔ ေတာင္ပတ္လမ္းမွလည္း ေကာင္း၊ ေက်ာက္ေလွခါးထစ္မ်ားမွလည္းေကာင္း တက္ေရာက္ေလ့လာေနၾကသည့္ ကမၻာ လွည့္ခရီးသည္အမ်ားအျပားကိုလည္း စာေရးသူျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ေအသင္ၿမိဳ႕၏ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ ပို႔စကတ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း သမိုင္းအစဥ္အလာႀကီးမား၍ နာမည္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားလွၿပီး ဗိသုကာလက္ရာ ေျမာက္လွသည့္ ပါသီႏြန္အေဆာက္အအုံႀကီးကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည့္ တစ္ခဏတာကာလတြင္ စာေရးသူအေနျဖင့္ ရင္သပ္႐ႈေမာစြာၾကည့္႐ႈရင္း ေက်နပ္ ပီတိ ျဖစ္ေနမိခဲ့ပါ ေတာ့သည္။

ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး

... unicode ...

အေသင်မြို့လယ်က ကမ္ဘာကျော် ပါသီနွန်
ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ထင်ရှားခဲ့သည့် ဂရိတို့၏ ဂန္ထဝင်ကာလမှာ 500 BC မှ 36 BC အထိဖြစ်၍ အောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်ရောက်ခဲ့သည်မှာ 460 BC မှ 432 BC အတွင်းဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်က ဂရိတို့သည် နတ်ဖုရားများ၊ နတ်ဖုရားမများကို ယုံ ကြည်ကိုးကွယ်ကြ၍ ဂရိနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော အိုလံပီယာတောင်ထိပ်ရှိ ဒဏ္ဍာရီ လာ Zeus နတ်မင်းကြီးသည် နတ်ဖုရားအများစု၏ ဖခင်လည်းဖြစ်၍ ခေါင်းဆောင် လည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်နှင့်ရေအားလုံးကိုပိုင်စိုး၍ သင်္ဘောသားများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးသူဟု ထင်ရှားသည့် Poseidon နတ်ဖုရားသည် Zeus ၏ ညီတော် ဖြစ်သည်။ ဉာဏ်ပညာ၊ အနုပညာ၊ ဂီတ၊ မြို့တော်များ၊ တရားမျှတမှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စစ်ပွဲများကို ထိန်းချုပ်နိုင်သူဟုကျော်ကြားသည့် Athena နတ်ဖုရားမသည် Zeus ၏ အရေးပေးခံရသော သမီးတော်ဖြစ်သည်။
ဂရိနိုင်ငံ အေသင်(Athens)မြို့လယ်တွင် ယခင်အေသင်မြို့တော်ဟောင်းတည်ရှိရာ အေခရိုပိုလစ်(Acropolis) ကျောက်တောင်ကြီးရှိ၍ ယင်းအပေါ်၌ သမိုင်းဝင်ရှေး ဟောင်းအဆောက်အအုံအများအပြား တည်ရှိကြောင်းကို ယခင်နှစ်က ဂရိနိုင်ငံသို့စာ ရေးသူရောက်ရှိခဲ့စဉ် သွားရောက်လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါသည်။ ယင်းတို့အနက် Athena နတ်ဖုရားမကိုဂုဏ်ပြု၍ တည်ဆောက်ထားခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်ပါသီနွန်(Parthenon) အဆောက် အအုံကြီးကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၄၉၀ ခန့် မြင့်၍ ၇ ဧကခွဲခန့် ကျယ်ဝန်းသည့် အေခရိုပိုလစ်တောင်ထိပ်၏ အ မြင့်ဆုံးနေရာတွင် တည်ရှိသော စကျင်ကျောက်တုံးကြီးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး ဗိသုကာလက်ရာမြောက်လှသည့် ပါသီနွန်ဘုရားကျောင်းသည် ၁၀၁ ပေကျယ်၍ ၂၂၈ ပေရှည်ကာ ၄၅ ပေခန့် မြင့်သည်။ ထိပ်နှစ်ဖက်တွင် ကျောက်တိုင်လုံးကြီး ၈ ခုစီရှိ၍ ဘေးနှစ်ဖက်၌ ၁၇ ခု စီရှိသည်။
ထိုနေရာတွင် မူလပထမ ပါသီနွန်ကို 490 BC တွင် ထုံးကျောက်အုတ်မြစ်များ ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့၍ ပါရှားတို့နှင့်စစ်ပွဲတွင် ဂရိတို့ရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ယင်းမှာ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ဂရိတို့က ပါရှားကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက် အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး နောက် 449 BC တွင် ယင်းအဆောက်အအုံနေရာ၌ နှစ်နိုင်ငံစစ်ပြေငြိမ်းစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီသမိုင်းကြောင်းအရ ဦးရီးတော် Poseidon နတ်ဖုရားနှင့် Athena နတ်ဖုရားမတို့ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရာ Athena က နိုင်ပြီး အေသင်မြို့ကို အပိုင်စားရရှိ ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ Athena နတ်ဖုရားမကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အေသင်မြို့သားများ က မူလပါသီနွန်အဆောက်အအုံနေရာတွင် ယခုမြင်တွေ့ရသည့် ဒုတိယမြောက်ပါသီနွန် အဆောက်အအုံကို 447 BC တွင် ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့၍ 438 BC တွင် ပြီးစီးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းတွင် ၃၃ ပေမြင့်၍ သစ်သားရုပ်တုပေါ်တွင် ရွှေပြားများကပ်ပြီး ဆင်စွယ်များဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် Athena နတ်ဖုရားမရုပ်တုကြီးကိုလည်း 432 BC တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ညာလက်ဖဝါးပေါ်တွင် ခြောက်ပေခန့်ရှည်သည့် အောင်မြင်ခြင်းနတ်ဖုရားမတည်ရှိ၍ ဘယ်လက်တွင် ဒိုင်းကိုကိုင်ပြီး မတ်တပ်ရပ်နေကာ အနီး၌ သူမ၏သင်္ကေတဖြစ်သည့် မြွေနဂါးက လဲလျောင်းနေသည့်ပုံကို တည်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကပ်လျက်အခန်းငယ်တွင် ဘဏ္ဍာတိုက်ရှိသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ထို့နောက် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်အတွင်း ခေတ်ကာလအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခဲ့ရာတွင် မီးလောင်ခြင်း၊ စစ်ပွဲများတွင် ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ ခိုးယူခံရခြင်းစသည်တို့ကြောင့် Athena ရုပ်တုကြီးနှင့် အခြားရုပ်တုများ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီး ပါသီနွန်အဆောက် အအုံကြီးလည်း ပျက်စီးခဲ့ရာ ယခုအခါ ယင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပြီး အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်တော့ မရရှိခဲ့ကြပါ။ Athena ရုပ်တု၏ ပုံတူရုပ်တုများကိုထုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ပြတိုက်များတွင် ပြသထားလျက်ရှိ၍ ပါသီနွန်မှ နံရံကပ် ရုပ်တုများ၊ ခေါင်မိုးရှိရုပ်တုများနှင့် အခြားသမိုင်းဝင်ပစ္စည်းများကို ယခုအခါ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ ဗြိတိသျှပြတိုက်နှင့် အေသင်မြို့ရှိ အေခရိုပို လစ်ပြတိုက်တို့တွင် ပြသထားကြောင်း သိရသည်။
ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် သတ် မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် အေခရိုပိုလစ်ကျောက်တောင်ကြီးပေါ်သို့ တောင်ပတ်လမ်းမှလည်း ကောင်း၊ ကျောက်လှေခါးထစ်များမှလည်းကောင်း တက်ရောက်လေ့လာနေကြသည့် ကမ္ဘာ လှည့်ခရီးသည်အများအပြားကိုလည်း စာရေးသူမြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ အေသင်မြို့၏ ဓာတ်ပုံများ၊ ပန်းချီကားများ၊ ပို့စကတ်များတွင် မကြာခဏ မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်သော် လည်း သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမား၍ နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားလှပြီး ဗိသုကာလက်ရာ မြောက်လှသည့် ပါသီနွန်အဆောက်အအုံကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့လိုက်ရသည့် တစ်ခဏတာကာလတွင် စာရေးသူအနေဖြင့် ရင်သပ်ရှုမောစွာကြည့်ရှုရင်း ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်နေမိခဲ့ပါ တော့သည်။

ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး

 

.... zawgyi ....

ျမန္မာျပည္၏ ပထမဆုံးျမစ္ျဖတ္ကူး Zipline
Zipline ဆိုတာ ေကာင္းကင္မွာ ႀကိဳးတန္းၿပီး အဲဒီႀကိဳးတန္းတစ္ေလၽွာက္ အရွိန္နဲ႔ဆင္းရတဲ့ စြန္႔စားရတဲ့ ကစားနည္းတစ္မ်ိဳးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကၽြန္မသိသေလာက္ တနသၤာရီတိုင္းေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အနီး သူေဌးကၽြန္းေပၚမွာရယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုနားက စိမ္းလဲ့တင္အပန္းေျဖစခန္းမွာရယ္ Zipline စီးလို႔ရပါတယ္။ မႏၲေလး ၇မိုင္ သဘာ၀ကမ္းေျခအပန္းေျဖစခန္းမွာ မၾကာခင္ကမွ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ Zipline ကေတာ့ ဒုဌ၀တီျမစ္ႀကီးကိုျဖတ္ၿပီး စီးရတာဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးျမစ္ျဖတ္ကူးတဲ့ Zipline ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး စီးဆင္းလာတဲ့ နမၼတူျမစ္ဟာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ဒုဌ၀တီျမစ္ျဖစ္လာၿပီး အမရပူရၿမိဳ႕အနီး မွာေတာ့ ျမစ္ငယ္ျမစ္အေနနဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကို စီးဝင္ပါတယ္။

1717171
၇ မိုင္ကမ္းေျခတစ္ဖက္ကမ္းကို Speed Boat ေလးနဲ႔ကူးၿပီး အဲ့ကေနမွ တစ္ဖက္ ကမ္းေျခကို Zipline နဲ႔ ျပန္ျဖတ္ရတာပါ။ Zipline စီးတဲ့အခါမွာ ျမင္ရတဲ့ ႐ႈခင္းကလည္း တအားလွပါတယ္။ တသြင္သြင္စီးေနတဲ့ ဒုဌ၀တီျမစ္ႀကီးအေပၚကေန ေတာင္ေတြ အထပ္ထပ္ေနာက္ခံထားၿပီး စည္ကားေနတဲ့ ကမ္းေျခလွလွကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ျဖတ္ကူးရတာပါ။ ျမစ္ေၾကာင္းတေလၽွာက္တိုက္ခတ္လာတဲ့ ေလေလးကလည္းတျဖဴးျဖဴးနဲ႔သာယာၿပီး Zipline စီးရတဲ့တစ္ခဏတာက တကယ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ ေကာင္းလွပါတယ္။
ေဈးကေတာ့ တစ္ခါစီးမွ တစ္ေယာက္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ပဲရွိပါတယ္။ တစ္ဖက္ကမ္းကေန တစ္ဖက္ကမ္းကို Speed Boat စီးရတာနဲ႔တင္ အဲ့ေဈးကတန္ေနပါၿပီ။ စိတ္ခ်ရေအာင္ Life Jacket အေပၚကေန Zipline Gear ႀကိဳးေတြ ေသခ်ာသိုင္းေပးထားၿပီး ေခါင္းမွာလည္း Helmet ေဆာင္းေပးထားပါတယ္။ စတီးႀကိဳးကလည္း12mm လုံး ပတ္ရွိတဲ့ Zipline အတြက္ သီးသန္႔မွာယူထားတဲ့ High Tension Cable ႀကိဳးျဖစ္ၿပီး Life Wire ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းပါ အပိုပါလို႔ Main ႀကိဳးျပတ္သြားရင္ေတာင္ေအာက္ကို ျပဳတ္မက်ႏိုင္ပါဘူးတဲ့ေလ။ မေတာ္တဆ ျပဳတ္က်ခဲ့ရင္ေတာင္ ေအာက္က ေရျပင္ျဖစ္ၿပီး Life Jacket လည္းပါေတာ့ ေရမကူးတတ္ရင္ေတာင္ ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ သတိထားရမွာကေတာ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္ ၂၂၀ေက်ာ္ရင္ စီးလို႔မရပါဘူး။
အျမင့္ကေနဆင္းရတာ စစခ်င္းေတာ့နည္းနည္းေၾကာက္ေပမဲ့ ေျခေထာက္နဲ႔ ၾကမ္း လြတ္သြားတာနဲ႔ ေပ်ာ္စရာႀကီးပါ။ ငွက္ေလးတစ္ေကာင္ ပ်ံေနသလိုလို ရင္ တလွပ္လွပ္နဲ႔ေပါ့။ အခုေလာေလာဆယ္မွာ Beginner ေတြအတြက္ Speed နည္း နည္းေလ်ာ့ထားေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသြားအျပန္ ၂ ေၾကာင္းတိုးခ်ဲ႕ၿပီး Speed ပိုျမန္ေအာင္ပါ တစ္ဆင့္ျမႇင့္ေပးမယ္ဆိုေတာ့ စြန္႔စားခ်င္သူေတြ အႀကိဳက္ေပါ့။ ၇ မိုင္ ကမ္း ေျခအပန္းေျဖစခန္းမွာ ဒုဌ၀တီျမစ္ထဲ Speed Boat၊ Jet Ski ေတြနဲ႔ အရွိန္ျပင္းျပင္း စီးႏိုင္သလို အေပ်ာ္စီးသေဘၤာေလးနဲ႔လည္း ေအးေအးေဆးေဆး ႐ႈခင္းၾကည့္ခံစားႏိုင္ပါတယ္။ ကမ္းေျခမွာလည္း Magic Show၊ Dancer ေတြ Singer ေတြနဲ႔ သီဆိုကျပ ေဖ်ာ္ေျဖေနလို႔ ေပ်ာ္စရာပါ။
၇ မိုင္ကမ္းေျခအပန္းေျဖစခန္းကို မႏၲေလးကေန တစ္နာရီေလာက္ေမာင္း႐ုံနဲ႔ ေရာက္ပါတယ္။ မႏၲေလးကေန ေမၿမိဳ႕သြားတဲ့လမ္း ၁၆ မိုင္ တိုးဂိတ္အေက်ာ္ ညာ ဘက္မွာ ရဲ႐ြာလမ္းဘက္ခ်ိဳးၿပီး ၁၅မိနစ္ေလာက္ေမာင္းတာနဲ႔ ၇ မိုင္ကမ္းေျခအပန္း ေျဖစခန္းကို ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ေၾကးက တစ္ေယာက္မွ ၁၀၀၀ က်ပ္ပဲဆိုေတာ့ အရမ္းကိုတန္ပါတယ္။ ဝင္ေၾကးထဲမွာ ထန္းလ်က္တဲေတြ၊ Life Jacket နဲ႔ အဝတ္လဲခန္း၊ ျမစ္ထဲခ်ထားတဲ့ ေရေပၚအ႐ုပ္ႀကီးေတြ အသုံးျပဳလို႔ရၿပီး ေရပန္းဝကၤပါထဲမွာလည္း ေဆာ့လို႔ရတယ္။ ကႏူးေလွေတြလည္း ေလွာ္လို႔ရၿပီး Show ေတြလည္း ၾကည့္လို႔ရတယ္။ ဝင္ေၾကးထဲမွာ အားလုံးပါၿပီးသားပါ။ Speed Boat, Jet Ski, Zipline နဲ႔ သေဘၤာစီးရင္ေတာ့ အပိုထပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၇ မိုင္ကမ္းေျခသြားရင္း အနီးအနားက လည္စရာေတြပါသြားၿပီး တစ္ေနကုန္လည္ လို႔ရပါတယ္။ အနားမွာ ၃ မိုင္၊ ၅ မိုင္၊ ၆ မိုင္ကစားကြင္းေတြလည္းရွိသလို ၉.၃ မိုင္မွာ ဝွက္ကားဆင္စခန္းနဲ႔ ၃ ထပ္ေရတံခြန္၊ သဘာ၀အတိုင္း ေရေတြစိမ္းျပာေရာင္ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီးဒုတ္ေရျပာအိုင္အဆင့္ဆင့္၊ ေရွးေဟာင္း တန္ခိုးႀကီးခိုနန္းရွင္သဘာ၀လႈိဏ္ဂူေတြ ရွိပါတယ္။ ၉ မိုင္ ငွက္ႀကီးသိုက္ေက်း႐ြာမွာလည္း ပုဂံေခတ္က အေနာ္ရထာမင္းရဲ႕ မိဖုရားေစာမြန္လွတည္ထားခဲ့တဲ့ ေစတီမ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ကဗ်ဴး-ျပင္ဦးလြင္ ေတာင္ တက္လမ္းသစ္ကလည္း လမ္းေကာင္းၿပီး ႐ႈခင္းေတြလွပါတယ္။ မႏၲေလးကေန တစ္ နာရီေလာက္ေမာင္း႐ုံနဲ႔ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ေတာေတာင္ျမစ္ေခ်ာင္း သဘာ၀အလွေတြ ၾကားထဲ အပန္းေျဖစခန္းႀကီးရွိေနတာ ၾကည္ႏူးစရာပါ။ အခုဆိုျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံး ျမစ္ျဖတ္ကူးတဲ့ Zipline ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လိုက္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္လို႔ပဲ ေျပာ ရမွာပါ။

ေဒါက္တာႏုျမတ္သိဂႌဦး

.... unicode ....

မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံးမြစ်ဖြတ်ကူး Zipline
Zipline ဆိုတာ ကောင်းကင်မှာ ကြိုးတန်းပြီး အဲဒီကြိုးတန်းတစ်လျှောက် အရှိန်နဲ့ဆင်းရတဲ့ စွန့်စားရတဲ့ ကစားနည်းတစ်မျိုးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်မသိသလောက် တနင်္သာရီတိုင်းကော့သောင်းမြို့အနီး သူဌေးကျွန်းပေါ်မှာရယ်၊ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုနားက စိမ်းလဲ့တင်အပန်းဖြေစခန်းမှာရယ် Zipline စီးလို့ရပါတယ်။ မန္တလေး ၇မိုင် သဘာဝကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းမှာ မကြာခင်ကမှ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Zipline ကတော့ ဒုဌဝတီမြစ်ကြီးကိုဖြတ်ပြီး စီးရတာဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးမြစ်ဖြတ်ကူးတဲ့ Zipline ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက မြစ်ဖျားခံပြီး စီးဆင်းလာတဲ့ နမ္မတူမြစ်ဟာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ဒုဌဝတီမြစ်ဖြစ်လာပြီး အမရပူရမြို့အနီး မှာတော့ မြစ်ငယ်မြစ်အနေနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ထဲကို စီးဝင်ပါတယ်။
၇ မိုင်ကမ်းခြေတစ်ဖက်ကမ်းကို Speed Boat လေးနဲ့ကူးပြီး အဲ့ကနေမှ တစ်ဖက် ကမ်းခြေကို Zipline နဲ့ ပြန်ဖြတ်ရတာပါ။ Zipline စီးတဲ့အခါမှာ မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းကလည်း တအားလှပါတယ်။ တသွင်သွင်စီးနေတဲ့ ဒုဌဝတီမြစ်ကြီးအပေါ်ကနေ တောင်တွေ အထပ်ထပ်နောက်ခံထားပြီး စည်ကားနေတဲ့ ကမ်းခြေလှလှကို မျက်နှာမူပြီး ဖြတ်ကူးရတာပါ။ မြစ်ကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခတ်လာတဲ့ လေလေးကလည်းတဖြူးဖြူးနဲ့သာယာပြီး Zipline စီးရတဲ့တစ်ခဏတာက တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။
ဈေးကတော့ တစ်ခါစီးမှ တစ်ယောက်ကို ၃၀၀၀ ကျပ်ပဲရှိပါတယ်။ တစ်ဖက်ကမ်းကနေ တစ်ဖက်ကမ်းကို Speed Boat စီးရတာနဲ့တင် အဲ့ဈေးကတန်နေပါပြီ။ စိတ်ချရအောင် Life Jacket အပေါ်ကနေ Zipline Gear ကြိုးတွေ သေချာသိုင်းပေးထားပြီး ခေါင်းမှာလည်း Helmet ဆောင်းပေးထားပါတယ်။ စတီးကြိုးကလည်း12mm လုံး ပတ်ရှိတဲ့ Zipline အတွက် သီးသန့်မှာယူထားတဲ့ High Tension Cable ကြိုးဖြစ်ပြီး Life Wire ကြိုးတစ်ချောင်းပါ အပိုပါလို့ Main ကြိုးပြတ်သွားရင်တောင်အောက်ကို ပြုတ်မကျနိုင်ပါဘူးတဲ့လေ။ မတော်တဆ ပြုတ်ကျခဲ့ရင်တောင် အောက်က ရေပြင်ဖြစ်ပြီး Life Jacket လည်းပါတော့ ရေမကူးတတ်ရင်တောင် ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ သတိထားရမှာကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် ၂၂၀ကျော်ရင် စီးလို့မရပါဘူး။
အမြင့်ကနေဆင်းရတာ စစချင်းတော့နည်းနည်းကြောက်ပေမဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ကြမ်း လွတ်သွားတာနဲ့ ပျော်စရာကြီးပါ။ ငှက်လေးတစ်ကောင် ပျံနေသလိုလို ရင် တလှပ်လှပ်နဲ့ပေါ့။ အခုလောလောဆယ်မှာ Beginner တွေအတွက် Speed နည်း နည်းလျော့ထားပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အသွားအပြန် ၂ ကြောင်းတိုးချဲ့ပြီး Speed ပိုမြန်အောင်ပါ တစ်ဆင့်မြှင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ စွန့်စားချင်သူတွေ အကြိုက်ပေါ့။ ၇ မိုင် ကမ်း ခြေအပန်းဖြေစခန်းမှာ ဒုဌဝတီမြစ်ထဲ Speed Boat၊ Jet Ski တွေနဲ့ အရှိန်ပြင်းပြင်း စီးနိုင်သလို အပျော်စီးသင်္ဘောလေးနဲ့လည်း အေးအေးဆေးဆေး ရှုခင်းကြည့်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ကမ်းခြေမှာလည်း Magic Show၊ Dancer တွေ Singer တွေနဲ့ သီဆိုကပြ ဖျော်ဖြေနေလို့ ပျော်စရာပါ။
၇ မိုင်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းကို မန္တလေးကနေ တစ်နာရီလောက်မောင်းရုံနဲ့ ရောက်ပါတယ်။ မန္တလေးကနေ မေမြို့သွားတဲ့လမ်း ၁၆ မိုင် တိုးဂိတ်အကျော် ညာ ဘက်မှာ ရဲရွာလမ်းဘက်ချိုးပြီး ၁၅မိနစ်လောက်မောင်းတာနဲ့ ၇ မိုင်ကမ်းခြေအပန်း ဖြေစခန်းကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ကြေးက တစ်ယောက်မှ ၁၀၀၀ ကျပ်ပဲဆိုတော့ အရမ်းကိုတန်ပါတယ်။ ဝင်ကြေးထဲမှာ ထန်းလျက်တဲတွေ၊ Life Jacket နဲ့ အဝတ်လဲခန်း၊ မြစ်ထဲချထားတဲ့ ရေပေါ်အရုပ်ကြီးတွေ အသုံးပြုလို့ရပြီး ရေပန်းဝင်္ကပါထဲမှာလည်း ဆော့လို့ရတယ်။ ကနူးလှေတွေလည်း လှော်လို့ရပြီး Show တွေလည်း ကြည့်လို့ရတယ်။ ဝင်ကြေးထဲမှာ အားလုံးပါပြီးသားပါ။ Speed Boat, Jet Ski, Zipline နဲ့ သင်္ဘောစီးရင်တော့ အပိုထပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇ မိုင်ကမ်းခြေသွားရင်း အနီးအနားက လည်စရာတွေပါသွားပြီး တစ်နေကုန်လည် လို့ရပါတယ်။ အနားမှာ ၃ မိုင်၊ ၅ မိုင်၊ ၆ မိုင်ကစားကွင်းတွေလည်းရှိသလို ၉.၃ မိုင်မှာ ဝှက်ကားဆင်စခန်းနဲ့ ၃ ထပ်ရေတံခွန်၊ သဘာဝအတိုင်း ရေတွေစိမ်းပြာရောင်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင်အဆင့်ဆင့်၊ ရှေးဟောင်း တန်ခိုးကြီးခိုနန်းရှင်သဘာဝလှိုဏ်ဂူတွေ ရှိပါတယ်။ ၉ မိုင် ငှက်ကြီးသိုက်ကျေးရွာမှာလည်း ပုဂံခေတ်က အနော်ရထာမင်းရဲ့ မိဖုရားစောမွန်လှတည်ထားခဲ့တဲ့ စေတီများလည်းရှိပါတယ်။ ကဗျူး-ပြင်ဦးလွင် တောင် တက်လမ်းသစ်ကလည်း လမ်းကောင်းပြီး ရှုခင်းတွေလှပါတယ်။ မန္တလေးကနေ တစ် နာရီလောက်မောင်းရုံနဲ့ ရောက်တဲ့နေရာမှာ တောတောင်မြစ်ချောင်း သဘာဝအလှတွေ ကြားထဲ အပန်းဖြေစခန်းကြီးရှိနေတာ ကြည်နူးစရာပါ။ အခုဆိုမြန်မာပြည်မှာ ပထမဆုံး မြစ်ဖြတ်ကူးတဲ့ Zipline ကိုလည်း တိုးချဲ့လိုက်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်လို့ပဲ ပြော ရမှာပါ။

ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး

.... zawgyi ...

အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္တို႔၏ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းျမႇဳပ္ႏွံရာ ဂူသသခ်ႋဳင္းမ်ားဆီသို႔
ေရွးေခတ္က အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြဟာ ေသဆုံးတဲ့အခါမွာ ပိရမစ္ႀကီးေတြ တည္ ေဆာက္ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းကို မံမီလုပ္၊ ေဆးစိမ္၊ ပတ္တီးေတြနဲ႔ထုတ္ကာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြနဲ႔အတူ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိရမစ္ႀကီးေတြက ထုထည္ႀကီးမားၿပီး သိသာ တဲ့အခါမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္က ဂူေဖာက္သူခိုးေတြရဲ႕ ဒဏ္ကိုခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ၁၅၀၀ ဘီစီေႏွာင္းပိုင္းမွာေတာ့ ဂူေဖာက္သူခိုးေတြရန္ေၾကာက္ၿပီး ပိရမစ္ေတြ မတည္ ေဆာက္ေတာ့ပါဘူး။ ပိရမစ္ေတြအစား သဘာ၀အတိုင္း ပိရမစ္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္တန္းေတြမွာ ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္းေတြေဖာက္ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း ေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေနရာကို Valley of the Kings လို႔သိၾကပါတယ္။

 17
Valley of the Kings က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ လက္(စ္)ဆာၿမိဳ႕တစ္ဖက္ျခမ္း ႏိုင္းျမစ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ႐ိုး႐ိုးေျမမႈန္နီနီေတြ ဖုံးအုပ္ထားတဲ့ ေတာင္ေၾကာေတြလို႔ပဲ ထင္ရေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ေတာင္ေတြ ေအာက္မွာ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြရဲ႕ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံထားရာ ေရွး ေဟာင္းသခ်ႋဳင္းေတြရွိလို႔ေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္က ေနာက္ဆုံးရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအပါအ ဝင္ သခ်ႋဳင္းဂူ ၆၃ ခုေတာင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ အခန္းတစ္ခန္းပဲရွိတဲ့ သခ်ႋဳင္း ဂူေတြကေန ေျမေအာက္အခန္းေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္အထိရွိတဲ့ သခ်ႋဳင္းအႀကီးေတြထိ အ႐ြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဂူေတြထဲမွာ ၁၅၀၀ ကေန ၁၁၀၀ ဘီစီအၾကား ႏွစ္ ၅၀၀ နီးပါးက ေသဆုံးခဲ့တဲ့ ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြနဲ႔ မိဖုရားေတြ ျမႇဳပ္ႏွံထားတာပါ။ ပထမ ဆုံးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တာကေတာ့ ဖာ႐ိုဘုရင္ တုသ္မိုးစစ္(စ္) (၁)ပါ။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္၅၀၀အတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တဲ့ ဖာ႐ိုဘုရင္၊ ဘုရင္မေတြထဲမွာ ရမ္(မ္)စစ္(စ္)ဘုရင္မင္းဆက္ ၁၀ဆက္၊ ဟာရွပ္စုဘုရင္မႀကီးနဲ႔ တူတာခမန္ဘုရင္ေလးတို႔လည္းပါရွိပါတယ္။
အဲ့ထဲမွာ တူတန္ခမန္သခ်ႋဳင္းကေတာ့ နာမည္အႀကီးဆုံးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ႕သခ်ႋဳင္းက ေျမေအာက္ေရာက္ေနၿပီး ဂူေဖာက္သူခိုးေတြ မ်က္စိ လၽွမ္းသြားေတာ့ အေကာင္းပကတိအတိုင္း က်န္ခဲ့လို႔ပါ။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္ Howard Carter က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အခါ သူ႕ရဲ႕မံမီ႐ုပ္အ ေလာင္းေရာ၊ အေခါင္းေတြေရာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းေတြကိုပါ အစုံရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။
ဂူထဲဝင္ဝင္ခ်င္း သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြထားတဲ့အခန္းမွာ ပရိေဘာဂေတြ၊ လက္ဝတ္ရတနာေတြနဲ႔ ေနာင္ဘ၀မွာလိုအပ္ေလာက္မယ့္ပစၥည္းေတြကို ထည့္ျမႇဳပ္ ထားပါတယ္။ ေနာက္အခန္းက်ယ္ကေတာ့ အေခါင္းထားတဲ့အခန္းပါ။ အေခါင္းက သုံးထပ္ပါ။ အေပၚအေခါင္းႏွစ္ခုက သစ္သားေခါင္းေတြကို ေ႐ႊခ်ထားတာျဖစ္ၿပီး အ တြင္းဆုံးအေခါင္းကေတာ့ တကယ့္ေ႐ႊအစစ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတာဆိုေတာ့ တကယ္ကို အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ပါဘူး။ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုလည္း ေ႐ႊအစစ္နဲ႔ျပဳ လုပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးေလး ဖုံးေပးထားပါတယ္။ အေခါင္းေတြကို ေ႐ႊခ်ထားတဲ့ ဧရာမ ေလးေထာင့္ေသတၱာ ေလးခုအဆင့္ဆင့္ေအာက္ ထည့္ျမႇဳပ္ထားတာပါ။ တူတန္ခမန္ရဲ႕ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းအပါအဝင္တူးေဖာ္ခဲ့ရတဲ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြအကုန္လုံးကို ၿမိဳ႕ ေတာ္ကိုင္႐ိုမွာရွိတဲ့ အီဂ်စ္ျပတိုက္မွာ ျပသထားတာကို စာေရးသူ အီဂ်စ္ေရာက္တုန္း ေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။
က်န္တဲ့ သခ်ႋဳင္းေတြကေတာ့ အကုန္ဟာလာဟင္းလင္းပဲ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဂူေဖာက္သူခိုးေတြေဖာက္ၿပီး ခိုးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ပစၥည္းေတြ၊ မံမီ႐ုပ္ အေလာင္းေတြက ခုထိေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲဆိုေတာ့ ဘယ္လိုေပ်ာက္ဆုံးသြားလည္း ဆိုတာ ေျဖရွင္းလို႔မရတဲ့ ဆန္းၾကယ္မႈလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ သခ်ႋဳင္းဂူေတြထဲ ပစၥည္း ေတြမရွိေတာ့ေပမဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ၊ အ႐ုပ္စာေတြကေနတဆင့္ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္ လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ ယဥ္ေက်းမႈေတြ လူေနမႈဘ၀ေတြကိုေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
Valley of the Kings မွာ ဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ ဂူအားလုံးကို ေလ့လာ ခြင့္မရပါဘူး။ တူတန္ခမန္ဂူသခ်ႋဳင္းအပါအဝင္ ဂူေပါင္း ၁၈ခုကိုသာ အလွည့္က် ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြမွာဆို ဂူေတြပိတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈေတြ ျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္။ ဖာ႐ိုဘုရင္ ရမ္(မ္)ဆက္(စ္) (၃)ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းဂူကေတာ့ အႀကီးဆုံးနဲ႔ ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္ေလ့လာမႈအမ်ားဆုံး ဂူ တစ္ခုလို႔ သိရပါတယ္။ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြရဲ႕ ဂူသခ်ႋဳင္းေတြ ကေတာ့ ပိရမစ္ႀကီးေတြနည္းတူ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေနတာ အမွန္ပါပဲ။
ေဒါက္တာႏုျမတ္သိဂႌဦး

... unicode ...

အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တို့၏ မံမီရုပ်အလောင်းမြှုပ်နှံရာ ဂူသသင်္ချိုင်းများဆီသို့
ရှေးခေတ်က အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေဟာ သေဆုံးတဲ့အခါမှာ ပိရမစ်ကြီးတွေ တည် ဆောက်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို မံမီလုပ်၊ ဆေးစိမ်၊ ပတ်တီးတွေနဲ့ထုတ်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေနဲ့အတူ မြှုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိရမစ်ကြီးတွေက ထုထည်ကြီးမားပြီး သိသာ တဲ့အခါမှာ ခေတ်အဆက်ဆက်က ဂူဖောက်သူခိုးတွေရဲ့ ဒဏ်ကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ၁၅၀၀ ဘီစီနှောင်းပိုင်းမှာတော့ ဂူဖောက်သူခိုးတွေရန်ကြောက်ပြီး ပိရမစ်တွေ မတည် ဆောက်တော့ပါဘူး။ ပိရမစ်တွေအစား သဘာဝအတိုင်း ပိရမစ်လိုဖြစ်နေတဲ့ တောင်တန်းတွေမှာ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတွေဖောက်ပြီး ရုပ်အလောင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း တွေကို မြှုပ်နှံခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေရာကို Valley of the Kings လို့သိကြပါတယ်။
Valley of the Kings က အီဂျစ်နိုင်ငံ လက်(စ်)ဆာမြို့တစ်ဖက်ခြမ်း နိုင်းမြစ်ရဲ့ အနောက်ဘက်ကမ်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ရိုးရိုးမြေမှုန်နီနီတွေ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ တောင်ကြောတွေလို့ပဲ ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းမှာတော့ တောင်တွေ အောက်မှာ အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ မံမီရုပ်အလောင်းများစွာ မြှုပ်နှံထားရာ ရှေး ဟောင်းသင်္ချိုင်းတွေရှိလို့နေပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်က နောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပါအ ဝင် သင်္ချိုင်းဂူ ၆၃ ခုတောင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းပဲရှိတဲ့ သင်္ချိုင်း ဂူတွေကနေ မြေအောက်အခန်းပေါင်း ၁၂၀ကျော်အထိရှိတဲ့ သင်္ချိုင်းအကြီးတွေထိ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဂူတွေထဲမှာ ၁၅၀၀ ကနေ ၁၁၀၀ ဘီစီအကြား နှစ် ၅၀၀ နီးပါးက သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖာရိုဘုရင်တွေနဲ့ မိဖုရားတွေ မြှုပ်နှံထားတာပါ။ ပထမ ဆုံးမြှုပ်နှံခဲ့တာကတော့ ဖာရိုဘုရင် တုသ်မိုးစစ်(စ်) (၁)ပါ။ နောက်ပိုင်းနှစ်၅၀ဝအတွင်း မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ ဖာရိုဘုရင်၊ ဘုရင်မတွေထဲမှာ ရမ်(မ်)စစ်(စ်)ဘုရင်မင်းဆက် ၁ဝဆက်၊ ဟာရှပ်စုဘုရင်မကြီးနဲ့ တူတာခမန်ဘုရင်လေးတို့လည်းပါရှိပါတယ်။
အဲ့ထဲမှာ တူတန်ခမန်သင်္ချိုင်းကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့သင်္ချိုင်းက မြေအောက်ရောက်နေပြီး ဂူဖောက်သူခိုးတွေ မျက်စိ လျှမ်းသွားတော့ အကောင်းပကတိအတိုင်း ကျန်ခဲ့လို့ပါ။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှာ ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာရှင် Howard Carter က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခါ သူ့ရဲ့မံမီရုပ်အ လောင်းရော၊ အခေါင်းတွေရော၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုပါ အစုံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဂူထဲဝင်ဝင်ချင်း သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခန်းမှာ ပရိဘောဂတွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ နောင်ဘဝမှာလိုအပ်လောက်မယ့်ပစ္စည်းတွေကို ထည့်မြှုပ် ထားပါတယ်။ နောက်အခန်းကျယ်ကတော့ အခေါင်းထားတဲ့အခန်းပါ။ အခေါင်းက သုံးထပ်ပါ။ အပေါ်အခေါင်းနှစ်ခုက သစ်သားခေါင်းတွေကို ရွှေချထားတာဖြစ်ပြီး အ တွင်းဆုံးအခေါင်းကတော့ တကယ့်ရွှေအစစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဆိုတော့ တကယ်ကို အဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ မံမီရုပ်အလောင်းရဲ့ မျက်နှာကိုလည်း ရွှေအစစ်နဲ့ပြု လုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးလေး ဖုံးပေးထားပါတယ်။ အခေါင်းတွေကို ရွှေချထားတဲ့ ဧရာမ လေးထောင့်သေတ္တာ လေးခုအဆင့်ဆင့်အောက် ထည့်မြှုပ်ထားတာပါ။ တူတန်ခမန်ရဲ့ မံမီရုပ်အလောင်းအပါအဝင်တူးဖော်ခဲ့ရတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကို မြို့ တော်ကိုင်ရိုမှာရှိတဲ့ အီဂျစ်ပြတိုက်မှာ ပြသထားတာကို စာရေးသူ အီဂျစ်ရောက်တုန်း လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ သင်္ချိုင်းတွေကတော့ အကုန်ဟာလာဟင်းလင်းပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဂူဖောက်သူခိုးတွေဖောက်ပြီး ခိုးခဲ့ကြတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ၊ မံမီရုပ် အလောင်းတွေက ခုထိပျောက်ဆုံးနေဆဲဆိုတော့ ဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားလည်း ဆိုတာ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ ဆန်းကြယ်မှုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ သင်္ချိုင်းဂူတွေထဲ ပစ္စည်း တွေမရှိတော့ပေမဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေ၊ အရုပ်စာတွေကနေတဆင့် ရှေးခေတ်အီဂျစ် လူမျိုးတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေ လူနေမှုဘ၀တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Valley of the Kings မှာ ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ ဂူအားလုံးကို လေ့လာ ခွင့်မရပါဘူး။ တူတန်ခမန်ဂူသင်္ချိုင်းအပါအဝင် ဂူပေါင်း ၁၈ခုကိုသာ အလှည့်ကျ ဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပြုထားပါတယ်။ တချို့အချိန်တွေမှာဆို ဂူတွေပိတ်ပြီး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုတွေ ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဖာရိုဘုရင် ရမ်(မ်)ဆက်(စ်) (၃)ရဲ့ သင်္ချိုင်းဂူကတော့ အကြီးဆုံးနဲ့ ဧည့်သည်ဝင်ရောက်လေ့လာမှုအများဆုံး ဂူ တစ်ခုလို့ သိရပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းတွေ ကတော့ ပိရမစ်ကြီးတွေနည်းတူ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာ အမှန်ပါပဲ။
ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး

... zawgyi ...

အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္တို႔၏ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းျမႇဳပ္ႏွံရာ ဂူသသခ်ႋဳင္းမ်ားဆီသို႔
ေရွးေခတ္က အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြဟာ ေသဆုံးတဲ့အခါမွာ ပိရမစ္ႀကီးေတြ တည္ ေဆာက္ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းကို မံမီလုပ္၊ ေဆးစိမ္၊ ပတ္တီးေတြနဲ႔ထုတ္ကာ ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြနဲ႔အတူ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိရမစ္ႀကီးေတြက ထုထည္ႀကီးမားၿပီး သိသာ တဲ့အခါမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္က ဂူေဖာက္သူခိုးေတြရဲ႕ ဒဏ္ကိုခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ၁၅၀၀ ဘီစီေႏွာင္းပိုင္းမွာေတာ့ ဂူေဖာက္သူခိုးေတြရန္ေၾကာက္ၿပီး ပိရမစ္ေတြ မတည္ ေဆာက္ေတာ့ပါဘူး။ ပိရမစ္ေတြအစား သဘာ၀အတိုင္း ပိရမစ္လိုျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္တန္းေတြမွာ ဥမင္လႈိဏ္ေခါင္းေတြေဖာက္ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္းနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း ေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီေနရာကို Valley of the Kings လို႔သိၾကပါတယ္။ 
Valley of the Kings က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ လက္(စ္)ဆာၿမိဳ႕တစ္ဖက္ျခမ္း ႏိုင္းျမစ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ႐ိုး႐ိုးေျမမႈန္နီနီေတြ ဖုံးအုပ္ထားတဲ့ ေတာင္ေၾကာေတြလို႔ပဲ ထင္ရေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ေတာင္ေတြ ေအာက္မွာ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြရဲ႕ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံထားရာ ေရွး ေဟာင္းသခ်ႋဳင္းေတြရွိလို႔ေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္က ေနာက္ဆုံးရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအပါအ ဝင္ သခ်ႋဳင္းဂူ ၆၃ ခုေတာင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိထားပါတယ္။ အခန္းတစ္ခန္းပဲရွိတဲ့ သခ်ႋဳင္း ဂူေတြကေန ေျမေအာက္အခန္းေပါင္း ၁၂၀ေက်ာ္အထိရွိတဲ့ သခ်ႋဳင္းအႀကီးေတြထိ အ႐ြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဂူေတြထဲမွာ ၁၅၀၀ ကေန ၁၁၀၀ ဘီစီအၾကား ႏွစ္ ၅၀၀ နီးပါးက ေသဆုံးခဲ့တဲ့ ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြနဲ႔ မိဖုရားေတြ ျမႇဳပ္ႏွံထားတာပါ။ ပထမ ဆုံးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တာကေတာ့ ဖာ႐ိုဘုရင္ တုသ္မိုးစစ္(စ္) (၁)ပါ။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္၅၀၀အတြင္း ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တဲ့ ဖာ႐ိုဘုရင္၊ ဘုရင္မေတြထဲမွာ ရမ္(မ္)စစ္(စ္)ဘုရင္မင္းဆက္ ၁၀ဆက္၊ ဟာရွပ္စုဘုရင္မႀကီးနဲ႔ တူတာခမန္ဘုရင္ေလးတို႔လည္းပါရွိပါတယ္။
အဲ့ထဲမွာ တူတန္ခမန္သခ်ႋဳင္းကေတာ့ နာမည္အႀကီးဆုံးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ႕သခ်ႋဳင္းက ေျမေအာက္ေရာက္ေနၿပီး ဂူေဖာက္သူခိုးေတြ မ်က္စိ လၽွမ္းသြားေတာ့ အေကာင္းပကတိအတိုင္း က်န္ခဲ့လို႔ပါ။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္ Howard Carter က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အခါ သူ႕ရဲ႕မံမီ႐ုပ္အ ေလာင္းေရာ၊ အေခါင္းေတြေရာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းေတြကိုပါ အစုံရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ 
ဂူထဲဝင္ဝင္ခ်င္း သူပိုင္ဆိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြထားတဲ့အခန္းမွာ ပရိေဘာဂေတြ၊ လက္ဝတ္ရတနာေတြနဲ႔ ေနာင္ဘ၀မွာလိုအပ္ေလာက္မယ့္ပစၥည္းေတြကို ထည့္ျမႇဳပ္ ထားပါတယ္။ ေနာက္အခန္းက်ယ္ကေတာ့ အေခါင္းထားတဲ့အခန္းပါ။ အေခါင္းက သုံးထပ္ပါ။ အေပၚအေခါင္းႏွစ္ခုက သစ္သားေခါင္းေတြကို ေ႐ႊခ်ထားတာျဖစ္ၿပီး အ တြင္းဆုံးအေခါင္းကေတာ့ တကယ့္ေ႐ႊအစစ္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတာဆိုေတာ့ တကယ္ကို အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ပါဘူး။ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုလည္း ေ႐ႊအစစ္နဲ႔ျပဳ လုပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာဖုံးေလး ဖုံးေပးထားပါတယ္။ အေခါင္းေတြကို ေ႐ႊခ်ထားတဲ့ ဧရာမ ေလးေထာင့္ေသတၱာ ေလးခုအဆင့္ဆင့္ေအာက္ ထည့္ျမႇဳပ္ထားတာပါ။ တူတန္ခမန္ရဲ႕ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းအပါအဝင္တူးေဖာ္ခဲ့ရတဲ့ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြအကုန္လုံးကို ၿမိဳ႕ ေတာ္ကိုင္႐ိုမွာရွိတဲ့ အီဂ်စ္ျပတိုက္မွာ ျပသထားတာကို စာေရးသူ အီဂ်စ္ေရာက္တုန္း ေလ့လာခဲ့ရပါတယ္။ 
က်န္တဲ့ သခ်ႋဳင္းေတြကေတာ့ အကုန္ဟာလာဟင္းလင္းပဲ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ဂူေဖာက္သူခိုးေတြေဖာက္ၿပီး ခိုးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ပစၥည္းေတြ၊ မံမီ႐ုပ္ အေလာင္းေတြက ခုထိေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲဆိုေတာ့ ဘယ္လိုေပ်ာက္ဆုံးသြားလည္း ဆိုတာ ေျဖရွင္းလို႔မရတဲ့ ဆန္းၾကယ္မႈလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ သခ်ႋဳင္းဂူေတြထဲ ပစၥည္း ေတြမရွိေတာ့ေပမဲ့ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ၊ အ႐ုပ္စာေတြကေနတဆင့္ ေရွးေခတ္အီဂ်စ္ လူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ ယဥ္ေက်းမႈေတြ လူေနမႈဘ၀ေတြကိုေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
Valley of the Kings မွာ ဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ ဂူအားလုံးကို ေလ့လာ ခြင့္မရပါဘူး။ တူတန္ခမန္ဂူသခ်ႋဳင္းအပါအဝင္ ဂူေပါင္း ၁၈ခုကိုသာ အလွည့္က် ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြမွာဆို ဂူေတြပိတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈေတြ ျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္။ ဖာ႐ိုဘုရင္ ရမ္(မ္)ဆက္(စ္) (၃)ရဲ႕ သခ်ႋဳင္းဂူကေတာ့ အႀကီးဆုံးနဲ႔ ဧည့္သည္ဝင္ေရာက္ေလ့လာမႈအမ်ားဆုံး ဂူ တစ္ခုလို႔ သိရပါတယ္။ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြရဲ႕ ဂူသခ်ႋဳင္းေတြ ကေတာ့ ပိရမစ္ႀကီးေတြနည္းတူ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေနတာ အမွန္ပါပဲ။ 
ေဒါက္တာႏုျမတ္သိဂႌဦး

... unicode ...

အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တို့၏ မံမီရုပ်အလောင်းမြှုပ်နှံရာ ဂူသသင်္ချိုင်းများဆီသို့
ရှေးခေတ်က အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေဟာ သေဆုံးတဲ့အခါမှာ ပိရမစ်ကြီးတွေ တည် ဆောက်ပြီး ရုပ်အလောင်းကို မံမီလုပ်၊ ဆေးစိမ်၊ ပတ်တီးတွေနဲ့ထုတ်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှု တွေနဲ့အတူ မြှုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပိရမစ်ကြီးတွေက ထုထည်ကြီးမားပြီး သိသာ တဲ့အခါမှာ ခေတ်အဆက်ဆက်က ဂူဖောက်သူခိုးတွေရဲ့ ဒဏ်ကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ၁၅၀၀ ဘီစီနှောင်းပိုင်းမှာတော့ ဂူဖောက်သူခိုးတွေရန်ကြောက်ပြီး ပိရမစ်တွေ မတည် ဆောက်တော့ပါဘူး။ ပိရမစ်တွေအစား သဘာဝအတိုင်း ပိရမစ်လိုဖြစ်နေတဲ့ တောင်တန်းတွေမှာ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတွေဖောက်ပြီး ရုပ်အလောင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း တွေကို မြှုပ်နှံခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေရာကို Valley of the Kings လို့သိကြပါတယ်။ 
Valley of the Kings က အီဂျစ်နိုင်ငံ လက်(စ်)ဆာမြို့တစ်ဖက်ခြမ်း နိုင်းမြစ်ရဲ့ အနောက်ဘက်ကမ်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ရိုးရိုးမြေမှုန်နီနီတွေ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ တောင်ကြောတွေလို့ပဲ ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းမှာတော့ တောင်တွေ အောက်မှာ အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ မံမီရုပ်အလောင်းများစွာ မြှုပ်နှံထားရာ ရှေး ဟောင်းသင်္ချိုင်းတွေရှိလို့နေပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်က နောက်ဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပါအ ဝင် သင်္ချိုင်းဂူ ၆၃ ခုတောင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းပဲရှိတဲ့ သင်္ချိုင်း ဂူတွေကနေ မြေအောက်အခန်းပေါင်း ၁၂၀ကျော်အထိရှိတဲ့ သင်္ချိုင်းအကြီးတွေထိ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဂူတွေထဲမှာ ၁၅၀၀ ကနေ ၁၁၀၀ ဘီစီအကြား နှစ် ၅၀၀ နီးပါးက သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖာရိုဘုရင်တွေနဲ့ မိဖုရားတွေ မြှုပ်နှံထားတာပါ။ ပထမ ဆုံးမြှုပ်နှံခဲ့တာကတော့ ဖာရိုဘုရင် တုသ်မိုးစစ်(စ်) (၁)ပါ။ နောက်ပိုင်းနှစ်၅၀ဝအတွင်း မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ ဖာရိုဘုရင်၊ ဘုရင်မတွေထဲမှာ ရမ်(မ်)စစ်(စ်)ဘုရင်မင်းဆက် ၁ဝဆက်၊ ဟာရှပ်စုဘုရင်မကြီးနဲ့ တူတာခမန်ဘုရင်လေးတို့လည်းပါရှိပါတယ်။
အဲ့ထဲမှာ တူတန်ခမန်သင်္ချိုင်းကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့သင်္ချိုင်းက မြေအောက်ရောက်နေပြီး ဂူဖောက်သူခိုးတွေ မျက်စိ လျှမ်းသွားတော့ အကောင်းပကတိအတိုင်း ကျန်ခဲ့လို့ပါ။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်မှာ ရှေးဟောင်း သုတေသနပညာရှင် Howard Carter က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခါ သူ့ရဲ့မံမီရုပ်အ လောင်းရော၊ အခေါင်းတွေရော၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုပါ အစုံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ 
ဂူထဲဝင်ဝင်ချင်း သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခန်းမှာ ပရိဘောဂတွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ နောင်ဘဝမှာလိုအပ်လောက်မယ့်ပစ္စည်းတွေကို ထည့်မြှုပ် ထားပါတယ်။ နောက်အခန်းကျယ်ကတော့ အခေါင်းထားတဲ့အခန်းပါ။ အခေါင်းက သုံးထပ်ပါ။ အပေါ်အခေါင်းနှစ်ခုက သစ်သားခေါင်းတွေကို ရွှေချထားတာဖြစ်ပြီး အ တွင်းဆုံးအခေါင်းကတော့ တကယ့်ရွှေအစစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဆိုတော့ တကယ်ကို အဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ မံမီရုပ်အလောင်းရဲ့ မျက်နှာကိုလည်း ရွှေအစစ်နဲ့ပြု လုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးလေး ဖုံးပေးထားပါတယ်။ အခေါင်းတွေကို ရွှေချထားတဲ့ ဧရာမ လေးထောင့်သေတ္တာ လေးခုအဆင့်ဆင့်အောက် ထည့်မြှုပ်ထားတာပါ။ တူတန်ခမန်ရဲ့ မံမီရုပ်အလောင်းအပါအဝင်တူးဖော်ခဲ့ရတဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကို မြို့ တော်ကိုင်ရိုမှာရှိတဲ့ အီဂျစ်ပြတိုက်မှာ ပြသထားတာကို စာရေးသူ အီဂျစ်ရောက်တုန်း လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ 
ကျန်တဲ့ သင်္ချိုင်းတွေကတော့ အကုန်ဟာလာဟင်းလင်းပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဂူဖောက်သူခိုးတွေဖောက်ပြီး ခိုးခဲ့ကြတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ၊ မံမီရုပ် အလောင်းတွေက ခုထိပျောက်ဆုံးနေဆဲဆိုတော့ ဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားလည်း ဆိုတာ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ ဆန်းကြယ်မှုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ သင်္ချိုင်းဂူတွေထဲ ပစ္စည်း တွေမရှိတော့ပေမဲ့ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေ၊ အရုပ်စာတွေကနေတဆင့် ရှေးခေတ်အီဂျစ် လူမျိုးတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေ လူနေမှုဘ၀တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Valley of the Kings မှာ ဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ ဂူအားလုံးကို လေ့လာ ခွင့်မရပါဘူး။ တူတန်ခမန်ဂူသင်္ချိုင်းအပါအဝင် ဂူပေါင်း ၁၈ခုကိုသာ အလှည့်ကျ ဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ပြုထားပါတယ်။ တချို့အချိန်တွေမှာဆို ဂူတွေပိတ်ပြီး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုတွေ ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဖာရိုဘုရင် ရမ်(မ်)ဆက်(စ်) (၃)ရဲ့ သင်္ချိုင်းဂူကတော့ အကြီးဆုံးနဲ့ ဧည့်သည်ဝင်ရောက်လေ့လာမှုအများဆုံး ဂူ တစ်ခုလို့ သိရပါတယ်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အီဂျစ်ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းတွေ ကတော့ ပိရမစ်ကြီးတွေနည်းတူ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာ အမှန်ပါပဲ။ 
ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး

...zawgyi ....

ႏွင္းပြင့္ေ၀ျဖာ ၿမိဳ႕ပန္၀ါ
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ ေျမာက္ဘက္ မိုင္တိုင္ အမွတ္-၄ ေက်ာက္တိုင္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ပန္ဝါ(Pang War)ၿမိဳ႕သည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ခ်ီေဗြေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ယခင္က စည္ကားလွသည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့၍ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေဖ့ဘြတ္ခ္ တြင္ ႏွင္းခဲမ်ားဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီး ေနာက္ ျမန္မာျပည္ထဲက ႏွင္းခဲမ်ားဖုံးေနေလ့ရွိေသာၿမိဳ႕အျဖစ္ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား အၾကားတြင္ ေရပန္းစားလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေရခဲမ်ားဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိသည့္ ေတာင္ထိပ္မ်ား၊ ႏွင္းမ်ားဖုံးလႊမ္းေနသည့္ အျခားေဒသမ်ားရွိၾကေသာ္လည္း သြားလာ ေရးလြယ္ကူသည့္ ပန္ဝါၿမိဳ႕ကို ပို၍လူသိမ်ားၾကသည္။ ယင္းၿမိဳ႕သို႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တစ္ ဘက္ကမ္း ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါေရွာင္႐ြာအနီးရွိလမ္းခြဲမွ ျမစ္ႀကီးနားခ်ီေဗြကားလမ္းျဖင့္ သြားႏိုင္ေသာ္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတန္ငယ္ခက္ခဲၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေသာ ေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားမွ ကမ္ပိုင္တီနယ္စပ္ၿမိဳ႕သို႔သြား၍ ယင္းမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ နယ္ စပ္သြားလာခြင့္လက္မွတ္ျပဳလုပ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ကာ တ႐ုတ္ရွိ ေျဖာင့္ျဖဴးသည့္လမ္းမွ လွည့္၍ သြားေလ့ရွိၾကပါသည္။

for web
လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လခန္႔က စာေရးသူတို႔မိသားစုသည္ Tango ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ပန္ဝါၿမိဳ႕သို႔သြားခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေလ့လာစရာအလြန္မ်ားျပားလွ ေသာ ထိန္ခ်ဳံးၿမိဳ႕ကိုလည္း ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ သြားရက်ိဳးနပ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကန္ပိုင္တီၿမိဳ႕မွ နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ထိန္ခ်ဳံးခ႐ိုင္ရွိ တ်န္႔ထန္းနယ္စပ္ၿမိဳ႕သို႔ ကားျဖင့္သြားၿပီး ယင္း၌ညအိပ္ကာ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပန္ဝါၿမိဳ႕သို႔ သြားေလ့ရွိၾကသည္။ စာေရးသူတို႔အေနျဖင့္ ေလယာဥ္ေနာက္က်သျဖင့္ ကန္ပိုင္တီၿမိဳ႕၌ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ ည အိပ္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ေန႔ထိန္ခ်ဳံး တစ္ညအိပ္ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ႏွင္းခဲမ်ားျမင္ေတြ႕ရရန္ နံနက္ေစာေစာထကာ ထိန္ခ်ဳံး ၿမိဳ႕မွ ပန္ဝါၿမိဳ႕သို႔ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ပန္ဝါၿမိဳ႕သည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ေတာင္ပတ္လည္ဝိုင္းေနသည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္၍ ရာသီဥတုေအးၿပီး ႏွင္းမ်ား ေဝေနေလ့ရွိသည္။ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္နဝါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမ်ားတြင္ ႏွင္းအမ်ားအျပား က်၍ ႏွင္းခဲမ်ားဖုံးေလ့ရွိသည္။ မိုး႐ြာသည့္အခါတြင္ ပို၍ႏွင္းဖုံးေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္ရက္သုံး ရက္ခန္႔ အၿမဲႏွင္းဖုံးေနတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ညပိုင္း၌ ေတာင္ထိပ္၊ ေတာင္စြယ္၊ ေတာင္ၾကား တို႔တြင္ ႏွင္းခဲမ်ားဖုံးေနေလ့ရွိၿပီး ေနထြက္လာသည့္အခါတြင္ အရည္ေပ်ာ္သြားေလ့ရွိသည္။ ''ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္''ဟု ေရးသားထားသည့္ ေ႐ႊေရာင္မုခ္ဦးႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေျမာက္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တြင္ ဝင္ခြင့္တံဆိပ္ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ နာမည္ ေက်ာ္ပန္ဝါၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ား၊ ေဈးဆိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကခ်င္အထူး ေဒသ(၁)၏ ဗဟိုကုန္သြယ္ေရးဌာနတို႔တည္ရွိ၍ ယခင္က အလြန္စည္ကားခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။ တ႐ုတ္ေငြႏွင့္ တ႐ုတ္ဖုန္းကိုသုံးေလ့ရွိ၍ တ႐ုတ္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ျမန္မာစကားတို႔ကို ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနၾက၍ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း(NGO)ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအနည္းငယ္သာရွိရာ လူသြားလူလာနည္းလွသည္။ ပန္ဝါၿမိဳ႕၏ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ မပါမျဖစ္ပါဝင္ေနခဲ့ေသာ ေတာင္ေပၚက စိန္ေပါလ္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းသို႔ ဦးစြာသြားေရာက္ရာ ယင္း၏ဆန္းသစ္သည့္ ဗိသုကာလက္ရာဒီဇိုင္း ႏွင့္ ေနာက္ခံ႐ႈခင္းမ်ားေၾကာင့္ အမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကသကဲ့သို႔ ေနထြက္လာၿပီျဖစ္ သျဖင့္ ႏွင္းခဲႏွင္းပြင့္မ်ားကို အျမန္ရွာေဖြကာ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ ၾကရျပန္ပါသည္။
ပန္ဝါၿမိဳ႕၏ ႏွင္းခဲဖုံးခ်ိန္ကို ႀကိဳးစားသြားေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း စာေရးသူတို႔မွာ အေၾကာင္းမတိုက္ဆိုင္သျဖင့္ ႏွင္းပြင့္မ်ားကိုသာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေနေရာင္မက်သည့္ ေတာင္ၾကားတြင္မူ ႏွင္းခဲအခ်ိဳ႕ဖုံးေနသည္ကို လွမ္းျမင္ရပါသည္။ လူငယ္အခ်ိဳ႕ကမူ ေတာင္ၾကားသို႔ဆင္း၍ ႏွင္းပြင့္အစုအေဝးမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။ စာေရး သူတို႔သြားအၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္တြင္မူ ပန္ဝါၿမိဳ႕၌ ႏွင္းမ်ားဖုံးေနေၾကာင္းသိခဲ့ရပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ေတာင္ေပၚက ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ အျပန္လမ္း၌ ေလ့လာရန္ေနရာမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ေရာက္ခဲလွသည့္ ပန္ဝါၿမိဳ႕၌ ေခတၱခဏသာအခ်ိန္ရခဲ့ၿပီး ႏွင္းခဲမ်ားအစား ႏွင္းပြင့္မ်ားျဖင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ရသည့္အ တြက္စာေရးသူအေနျဖင့္ ႏွင္းပြင့္ေဝျဖာ ၿမိဳ႕ပန္ဝါသို႔ ႏွင္းမ်ားဖုံးလႊမ္းေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ တစ္ေခါက္ ထပ္မံေရာက္ရန္ စိတ္ကူးေနခဲ့မိပါေတာ့သည္။

ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦး

..... unicode ....

နှင်းပွင့်ဝေဖြာ မြို့ပန်ဝါ
မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ် မြောက်ဘက် မိုင်တိုင် အမှတ်-၄ ကျောက်တိုင်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည့် ပန်ဝါ(Pang War)မြို့သည် ကချင် ပြည်နယ်၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ချီဗွေချောင်းဖျားတွင် တည်ရှိပါသည်။ ယခင်က စည်ကားလှသည့် နယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ခဲ့၍ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်က ဖေ့ဘွတ်ခ် တွင် နှင်းခဲများဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် မြို့မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံအချို့ကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပြီး နောက် မြန်မာပြည်ထဲက နှင်းခဲများဖုံးနေလေ့ရှိသောမြို့အဖြစ် ပြည်တွင်းခရီးသွားများ အကြားတွင် ရေပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ရေခဲများဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည့် တောင်ထိပ်များ၊ နှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသည့် အခြားဒေသများရှိကြသော်လည်း သွားလာ ရေးလွယ်ကူသည့် ပန်ဝါမြို့ကို ပို၍လူသိများကြသည်။ ယင်းမြို့သို့ မြစ်ကြီးနားမြို့တစ် ဘက်ကမ်း ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ဝါရှောင်ရွာအနီးရှိလမ်းခွဲမှ မြစ်ကြီးနားချီဗွေကားလမ်းဖြင့် သွားနိုင်သော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတန်ငယ်ခက်ခဲပြီး အချိန်ကြာမြင့်သော ကြောင့် မြစ်ကြီးနားမှ ကမ်ပိုင်တီနယ်စပ်မြို့သို့သွား၍ ယင်းမှ တရုတ်နိုင်ငံထဲသို့ နယ် စပ်သွားလာခွင့်လက်မှတ်ပြုလုပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကာ တရုတ်ရှိ ဖြောင့်ဖြူးသည့်လမ်းမှ လှည့်၍ သွားလေ့ရှိကြပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တစ်လခန့်က စာရေးသူတို့မိသားစုသည် Tango ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖြင့် နာမည်ကျော်ပန်ဝါမြို့သို့သွားခဲ့ရာ တရုတ်နိုင်ငံရှိ လေ့လာစရာအလွန်များပြားလှ သော ထိန်ချုံးမြို့ကိုလည်း ရောက်ခဲ့သဖြင့် သွားရကျိုးနပ်သည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကန်ပိုင်တီမြို့မှ နယ်စပ်ကိုဖြတ်၍ ထိန်ချုံးခရိုင်ရှိ တျန့်ထန်းနယ်စပ်မြို့သို့ ကားဖြင့်သွားပြီး ယင်း၌ညအိပ်ကာ နံနက်ပိုင်းတွင် ပန်ဝါမြို့သို့ သွားလေ့ရှိကြသည်။ စာရေးသူတို့အနေဖြင့် လေယာဉ်နောက်ကျသဖြင့် ကန်ပိုင်တီမြို့၌ မမျှော်လင့်ဘဲ ည အိပ်ခဲ့ရပြီး နောက်နေ့ထိန်ချုံး တစ်ညအိပ်ခရီးစဉ်အပြီးတွင် နှင်းခဲများမြင်တွေ့ရရန် နံနက်စောစောထကာ ထိန်ချုံး မြို့မှ ပန်ဝါမြို့သို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပန်ဝါမြို့သည် မိုးကုတ်မြို့ကဲ့သို့ တောင်ပတ်လည်ဝိုင်းနေသည့်မြို့ဖြစ်၍ ရာသီဥတုအေးပြီး နှင်းများ ဝေနေလေ့ရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလများတွင် နှင်းအများအပြား ကျ၍ နှင်းခဲများဖုံးလေ့ရှိသည်။ မိုးရွာသည့်အခါတွင် ပို၍နှင်းဖုံးလေ့ရှိပြီး နှစ်ရက်သုံး ရက်ခန့် အမြဲနှင်းဖုံးနေတတ်ကြောင်းသိရသည်။ များသောအားဖြင့် ညပိုင်း၌ တောင်ထိပ်၊ တောင်စွယ်၊ တောင်ကြား တို့တွင် နှင်းခဲများဖုံးနေလေ့ရှိပြီး နေထွက်လာသည့်အခါတွင် အရည်ပျော်သွားလေ့ရှိသည်။ ''ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်''ဟု ရေးသားထားသည့် ရွှေရောင်မုခ်ဦးကြီးကို ဖြတ်ကျော်၍ မြောက် ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွင် ဝင်ခွင့်တံဆိပ်နှိပ်ပြီးနောက် နာမည် ကျော်ပန်ဝါမြို့သို့ ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဟိုတယ်ကြီးများ၊ ဈေးဆိုင်ကြီးများနှင့် ကချင်အထူး ဒေသ(၁)၏ ဗဟိုကုန်သွယ်ရေးဌာနတို့တည်ရှိ၍ ယခင်က အလွန်စည်ကားခဲ့ကြောင်းသိရ သည်။ တရုတ်ငွေနှင့် တရုတ်ဖုန်းကိုသုံးလေ့ရှိ၍ တရုတ်၊ ကချင်နှင့် မြန်မာစကားတို့ကို ပြောလေ့ရှိကြသည်။ ယခုအခါတွင် ဒေသခံအချို့သည် တရုတ်ပြည်သို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်နေကြ၍ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း(NGO)ဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံအနည်းငယ်သာရှိရာ လူသွားလူလာနည်းလှသည်။ ပန်ဝါမြို့၏ ဓာတ်ပုံများတွင် မပါမဖြစ်ပါဝင်နေခဲ့သော တောင်ပေါ်က စိန်ပေါလ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသို့ ဦးစွာသွားရောက်ရာ ယင်း၏ဆန်းသစ်သည့် ဗိသုကာလက်ရာဒီဇိုင်း နှင့် နောက်ခံရှုခင်းများကြောင့် အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကြသကဲ့သို့ နေထွက်လာပြီဖြစ် သဖြင့် နှင်းခဲနှင်းပွင့်များကို အမြန်ရှာဖွေကာ ဓာတ်ပုံရိုက် ကြရပြန်ပါသည်။
ပန်ဝါမြို့၏ နှင်းခဲဖုံးချိန်ကို ကြိုးစားသွားရောက်ခဲ့ကြသော်လည်း စာရေးသူတို့မှာ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သဖြင့် နှင်းပွင့်များကိုသာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး နေရောင်မကျသည့် တောင်ကြားတွင်မူ နှင်းခဲအချို့ဖုံးနေသည်ကို လှမ်းမြင်ရပါသည်။ လူငယ်အချို့ကမူ တောင်ကြားသို့ဆင်း၍ နှင်းပွင့်အစုအဝေးများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြသည်။ စာရေး သူတို့သွားအပြီး နောက်တစ်ပတ်တွင်မူ ပန်ဝါမြို့၌ နှင်းများဖုံးနေကြောင်းသိခဲ့ရပါသည်။ များသောအားဖြင့် မြို့တွင်းရှိ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနှင့်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၊ တောင်ပေါ်က ဘုန်းကြီး ကျောင်းနှင့် စေတီတော်သို့ သွားရောက်လေ့ရှိကြပါသည်။ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ အပြန်လမ်း၌ လေ့လာရန်နေရာများရှိနေသောကြောင့် ရောက်ခဲလှသည့် ပန်ဝါမြို့၌ ခေတ္တခဏသာအချိန်ရခဲ့ပြီး နှင်းခဲများအစား နှင်းပွင့်များဖြင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည့်အ တွက်စာရေးသူအနေဖြင့် နှင်းပွင့်ဝေဖြာ မြို့ပန်ဝါသို့ နှင်းများဖုံးလွှမ်းနေချိန်တွင် နောက် တစ်ခေါက် ထပ်မံရောက်ရန် စိတ်ကူးနေခဲ့မိပါတော့သည်။

ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး

More Articles ...