သစ်ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်မည့် သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းသစ်များခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း ယာယီရပ်ဆိုင်း

News

သဘာဝသစ်တောများမှ ထွက်ရှိသည့် သစ်ကုန်ကြမ်းများအား အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ် ဆောင်ရွက်မည့် သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်များ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း နှင့် အတည်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်းတို့အား ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်တွင် သိရသည်။

21-11-2017forest
“သဘာဝသစ်တောကနေ ကုန်ကြမ်းယူတာကို နည်းနည်းထိန်းချင်တဲ့သဘောနဲ့ ရပ်ဆိုင်း တာဖြစ်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကိုတော့ ရပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူက ကိုယ် ပိုင်စိုက်ခင်းရှိတယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုတယ်။ ကုန်ကြမ်းသည် ရာဘာဖြစ်တယ်။ ရာဘာက သဘာဝသစ်တော မဟုတ်ဘူး။ စိုက်ခင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ရာဘာအပင်အိုတွေကို ခွဲစိတ်တာမျိုးဆိုရင်လည်း ခွင့်ပြုတယ်။ လုပ်ငန်းအကုန်လုံးကို ရပ်တာမဟုတ်ဘူး။ သဘာဝသစ်တောကနေ ကုန်ကြမ်းယူတာကို ရပ်တာဖြစ် ပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းကဘယ်ကလာသလဲ သဘာဝသစ်တောက ယူတာဆိုရင် ခွင့်မပြုတော့ဘူး။ အကယ်၍ စိုက်ခင်းတို့လို၊ ရာဘာသစ်တို့လိုဆိုရင်ခွင့်ပြုတယ်။ ကုန်ကြမ်းကိုတော့တစ်ချက်ကြည့် သွားမယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် မှ အကြီးတန်းအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကိုယ်ပိုင်စိုက်ခင်းများမှ ထုတ်လုပ်သည့် သစ်များဖြင့် သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်များ လုံလောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၁ဝဝ၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝ သစ် တောများမှ ထွက်ရှိသည့် သစ်ကုန်ကြမ်းများအား အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်မည့် သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်များ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း နှင့်အတည်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းတို့အား ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းအဟောင်းများကို ပိတ်သိမ်းမည်မဟုတ်ပဲ ဆက်လက်လုပ်ခွင့်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ပြည့်ရည်ဖူး
photo: MONREC