ဝါးဖြင့်လုပ်ထားသည့် ချစ်စဖွယ်ကား

International

ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကျိုတိုစွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်က ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထား ပြီး အမှန်တကယ်မောင်းနှင်၍ရသော ကားကို တီထွင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုကား သည် အားတစ်ကြိမ်သွင်းထားရုံဖြင့် ကီလိုမီတာ ၅၀သွားနိုင်သည်။ သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေသည့် အဆို ပါကားသည်အလျား ၈ ဒသမ ၈ ပေ၊ အနံ ၄ ဒသမ ၃ ပေ၊ အမြင့် ၅ ဒသမ ၄ ပေ ရှိသည်။ အထူးခြားဆုံးမှာ ကိုယ်ထည်ကို ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဝါး ကိုယ်ထည်အရှေ့ပိုင်းတွင် အပေါက်တစ် ပေါက်ထားရှိထားပြီး ယင်းမှာ မီးလုံးအ တွက်နေရာဖြစ်သည်။ အခြားကားများ တွင် ရှေ့မီးလုံးနှစ်လုံးထားသော်လည်း ထိုကားငယ်တွင်မူရှေ့မီးလုံး တစ်လုံးသာ ထားထားသည်။ ကိုယ်ထည်ကိုဝါးဖြင့် လုပ်ထားသည့်အတွက် သံကိုယ်ထည်နှင့် ယှဉ်လျှင်အကြမ်းခံနိုင်မှု၊ ကြာရှည်ခံနိုင်မှု နည်းနေမည်ဖြစ်သော်လည်း ကားမှာ တစ်မူထူးခြားစွာ ချစ်စဖွယ်ကောင်းနေ သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။

( DM , 7.10.17)