တောင်အာဖရိကမှ ရှင်သန်ကြီးထွားနေဆဲ အကြီးဆုံး သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်၏ ပင်စည်ထဲတွင် အရက်ဘားဖွင့်လှစ်ထား

International

တောင်အာဖရိကမှ Sunland Baobab သစ်ပင်ကြီးသည် တောင်အာဖရိက၏ အကြီးဆုံးသစ်ပင်ကြီးများထဲမှ တစ်ခုအ ဖြစ်လူသိများပြီး အဝန်း ၁၅၄ ပေနှင့် အမြင့် ၇၂ ပေရှိသည်။ သစ်ပင်ကြီး၏အ ရွယ်အစားကြီးမားမှုထက် သစ်ပင်ကြီး၏ ပင်စည်ထဲတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အရက် ဘားသည် လူစိတ်ဝင်စားခံရဆုံးဖြစ်သည်။ အရက်ဘားဖွင့်လှစ်နိုင်အောင် သစ်ပင် ကြီးကို ခေါင်းပွပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ Baobab သစ်ပင်မျိုးစိတ်များသည် သ ဘာ၀အားဖြင့် ခေါင်းပွများဖြစ်သည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် သစ်ပင်ကြီး၏ပင်စည် ထဲ၌ အရက်ဘားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယနေ့ထိ တိုင်အောင် လူကြိုက်များစည်ကားသည့် နေရာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သစ်ပင် ထဲမှအရက်ဘား၏ မျက်နှာကြက်သည် ၁၃ ပေအမြင့်ရှိပြီး အနည်းဆုံးလူ ၁၅ ဦး အသာလေးဝင်ဆံ့သည်။ သစ်ပင်ကြီးသည် Van Heerden မိသားစုပိုင်ဆိုင် သည့် မြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ၎င်းတို့ မိသားစုကပင် သစ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း Baobab သစ်ပင်ကြီးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သက်တမ်းအရင့် ဆုံးသစ်ပင်များထဲမှတစ် ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ခန့် သက်တမ်းရှိနေပြီဖြစ်သည်ဟု ခန့်မှန်းရ ကြောင်း သိရသည်။
(AP, 9.10.17)