မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနှင့်အညီဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားသောအများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများအနက်ကုမ္ပဏီ၅၅ခုသာအများပြည်သူသို့အစုရှယ်ယာရောင်းချခွင့်ရှိကြောင်းဩဂုတ်လ၁၅ရက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA)မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
တရားဝင်ရှယ်ယာရောင်းချခွင့်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီများထုတ်ပြန်ကြေညာရခြင်းမှာကုမ္ပဏီအချို့သည်မြန်မာနိုင်ငံသားများအား အကြောင်းအမျိုးမျိုး ဖြင့်မက်လုံးပေး၍ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်အစုရှယ်ယာ ရောင်းချခြင်းများ၊ အစုရှယ်ယာဝယ်ယူရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။ ယခုတရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်ကုမ္ပဏီ ၅၅ ခုစာရင်းမှာ DICA၏ ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင် ၃၁ရက်အထိစာရင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကုမ္ပဏီများမှလွဲ၍အခြားကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အများပြည်သူသို့ ရှယ်ယာရောင်းချခွင့်မရှိကြောင်းသိရသည်။

Snow

နေပြည်တော်တောင်ဘက် ကီလိုမီ တာ ၄၀ (၂၅ မိုင်) ခန့်အကွာ ပဲခူးတိုင်းဒေ သကြီးမြောက်ဘက်စွန်း ရေတာရှည်မြို့ နယ်အတွင်း မြေဧက ၁၉၀၀ အကျယ်အ ဝန်းနေရာတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရေနီ စက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်းတစ်ခု ဖော်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပထမမြန်မာ့ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ဩဂုတ် ၇ ရက်က သိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်းသည် အာရှအဝေးပြေး လမ်းမကြီး-၁ နှင့်ယင်းစီမံကိန်းအဆုံး အ ရှေ့ဘက်ရှိ ရေနီဘူတာရုံတို့ကို ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်သွားလာရန် လွယ်ကူသောနေရာလည်းဖြစ်ပြီး လယ်ဝေး၊ ရေတာရှည်နှင့် ပျဉ်းမနားတို့ကဲ့သို့ လူဦးရေ ထူထပ်သည့် မြို့နယ်များမှ ထောင်နှင့်ချီ သောဒေသခံများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ လမ်းများစွာ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုမြို့ တော်စီမံကိန်းမြေ ဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်း တွင် FMI အနေဖြင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ထည့် ဝင်မြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရေနီစီမံကိန်း၏ ပထမအဆင့်တွင် အထည်အလိပ်နှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း များ၊ စက္ကူနှင့် ပျော့ဖတ်လုပ်ငန်း၊ ကုန် ပစ္စည်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာလုပ် ငန်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်တို့ ကဲ့သို့ အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအား နေရာချထားနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီး ယင်းနေရာ၌ စက်မှုဇုန်တစ်ခုတည်ဆောက် နိုင်ရန် အလေးထားဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအပြင် အခြေခံအဆောက်အ အုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတ ကာအဆင့်မီ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏လိုအပ်ချက်များအတွက် အ ထောက်အကူပေးနိုင်ရန် အဆင့်မြှင့်တင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းတည်ဆောက် ရေး၏ ပင်မစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတကာစံချိန်မီ စက်မှုဇုန်ဖြစ်လာစေရန် နိုင်ငံတကာကျွမ်း ကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။

 

မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအရှိန် နေးSနေရာမ Sအမြနဆ်းkHပြနလ်ညဉ်းDမောလာ့ စေရေးအတကွ fအချနိတ်အိုတင်ွးဖြေရငှ်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကြံပြုချက်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ ဩဂုတ်လပထမ ပတ်အတွင်းတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြနမာ်နငိုင်ကံနုသ်ညမ်ျားနငှ hfစကမ်လှုက် မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ ဇူလိုင် ၁၄ရက်တွင်သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ လာမည့် ၁၂လအတွင်း မြန်မာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာစေ ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအား အကြံ ပြုချက်များပေးပို့နိုင်ရန် ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ်နှင့် ညီနောင်အသင်းများမှ မြန်မာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာရေး အကြံပြုချက်များကို နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ ဩဂုတ်လတွင် တင်ပြမည် ကိုယ်စားလှယ်များက ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု များပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တင်ပြ မည့်အကြံပြုချက်များတွင် အချိန်တိုအ တင်ွးဖြေရငှ်းဆောငရ်ကွန်ငိုမ်ည hfလပုင်န်း များ၌ အဓိကအားဖြင့်အကောက်ခွန်နှင့် အခွန်အကောက်ဆိုင်ရာပြင်ဆင်သင့် သည်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် တွေ့ကြုံနေရသည့်အခက်အခဲအဟန့်အ တားများနှင့် ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ် နည်းများလျော့နည်းစေရေးနှင့် လုပ်ငန်း လျင်မြန်စေရေးအကြံပြုချက်များပါဝင် မညjfဖစafကြာင်း အဆပိုါအသင်းမတှာဝန် ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရထံသို့ ပေးပို့မည့် အကြjHပုချကမ်ျားက kdညaDနာငအ်သင်းများ အနေဖြင hfယခလု ၂၇ရကafနာကဆ်းkHထား ကာ အသင်းချုပသ်aYdkပးပရို့မညjfဖစNfပးD အ သင်းချုပ်မှ စနစ်တကျစုစည်းကာ နိုင်ငံ တော်အစိုးရထံသို့တင်ပြသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ အသင်းချုပအ်နေဖြင hfစးDပာG;ရေး တိုးတက်မှုအရှိန်မြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း ယခုလ ၂၉ရက်၌အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုကျင်းပပြီး မြန်မာ့အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ် ငန်းများအချနိတ်အိုတင်ွး အထadရာကဆ်းkH တိုးတက်နိုင်ရေး စုပေါင်းအဖြေရှာသွား ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

နှင်းနုဝေ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူး မြို့နယ် ညောင်နှစ်ပင်ဒေသတွင် စက်မှု လုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ရာများ၊ ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ သုတေသန နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစင်တာ၊ သင်တန်းကျောင်း (Vocation School)၊ ရေဆိုးသန့်စင် စနစ်များ စသည်ဖြင့် စိမ်းလန်းစိုပြည်သော သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်မည့် ညောင်နှစ်ပင်မြေနေရာတွင် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ခန့် မြှုပ်နှံမည့်
Industrial complex ကို ရှေ့နှစ်အတွင်း စတင်မည် ကြီးတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှ ဇူလိုင် ၃ ရက်က သိရသည်။


ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀
အဆိုပါ စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လာမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အ တွင်း စတင်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကာလကို နှစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမည့်ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ ယခုအ ခြေအနေမှာ စက်မှုဇုန်တစ်ခု၏ ရလာမည့် အကျိုးရလဒ်များကို လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကပင် Pre-Feasibility Study အဆင့် လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''မြန်မာနဲ့ ကိုရီးယား ညောင်နှစ်ပင်မြေနေရာတွင် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ခန့် မြှုပ်နှံမည့် Industrial complex ကို ရှေ့နှစ်အတွင်း စတင်မည် တစ်ခု G to G လုပ်တာပါ။ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျတော့ Land and housing Corporation ပေါ့။ ဒီဘက်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက် မှာရှိတဲ့ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန နဲ့ အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး စက်မှုဇုန်ထူ ထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုက ညောင်နှစ် ပင်နေရာကို မြေအသုံးချမှုအကျိုးရှိအောင် လုပ်တာ။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အ ထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့''ဟု အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြည် မြန်မာသတင်းဂျာနယ်သို့ ပြောသည်။

အလုပ်အကိုင် ငါးသောင်းမှ တစ်သိန်း
အဆိုပါ မြေနေရာသည် ဧက ၅၇၀ ခန့် အကျယ်အဝန်းရှိကြောင်း၊ စက်မှုဇုန် တည်ထောင်ပြီးပါက အနည်းဆုံးအလုပ်သ မားဦးရေငါးသောင်းမှတစ်သိန်းထိအလုပ် အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဟုမျှော်မှန်ထား ကြောင်း၊ အများစုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှာ ကိုရီး ယားနိုင်ငံဘက်မှဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''သူတို့မှာရှိတဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အဓိကကတော့ SME လုပ်ငန်းတွေပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့သူတွေ ကို ဖိတ်ခေါ်လာမယ်။ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ လုပ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ လုပ် ငန်းမျိုးတွေ လုပ်ပါတယ်။ မြန်မာအနေနဲ့ နိုင်ငံပိုင်မြေကို အရင်းအနှီးအနေနဲ့ ထည့် ဝင်တယ်။ ကိုရီးယားကတော့ ငွေကြေးအ ရင်းအနှီးထည့်ဝင်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်''ဟု အဆိုပါ တာဝန် ရှိသူက ပြောသည်။
Land and housing Corporation သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် အိမ်ရာစီမံကိန်း မြောက်မြားစွာနှင့် စက်မှုဇုန်များကို ဖော် ဆောင်သော ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုဖြစ် ကြောင်း၊ ခိုင်မာသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်အတွက် ယခုစီမံ ကိန်းကိုအခြေပြု၍ အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မြို့ ပြဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ယခုလိုစက်မှုဇုန်များကို လည်း တိုးချဲ့ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
မေငယ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ မှ အကောင်အထည်ဖော်နေသော YBS စနစ်သစ်တွင် ထည့်သွင်းပြေးဆွဲရန် ကိုရီးယားနည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်မည့် ဘတ် စကားများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စာချုပ်ချုပ်ဆို တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ၏ အရာထမ်းတစ်ဦးက မေလ ၂၂ ရက် က ပြောသည်။


အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်မည်
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၀ ရက်က ရန်ကုန် မြို့ ကုန်သည်^စက်မှုအသင်းချုပ် UMFCCI တွင် ပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ ပုံမှန်တွေ့ဆုံသည့် အခမ်းအနားတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုက YBS ဘတ်စကားများ ထုတ်လုပ်မည့်အကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့်အပေါ် ပြည်မြန်မာသတင်း ဂျာနယ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ အထက် ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
''ကျွန်တော်တို့ ဘတ်စကားတွေကို ပြင်ပကုမ္ပဏီနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးထုတ် လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပ ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ အကျိုးတူလုပ် ကြမှာပါ။ အရင်က ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘတ်စကားထုတ်နေရင်းနဲ့ ဌာနပိုင်မြေအ ဆောက်အအုံတစ်ခုကို ပုဂ္ဂလိကနဲ့ အကျိုး တူပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ EOI ခေါ်လိုက် တယ်။ ဒီနေရာမှာဒါလုပ်ချင်တယ်လို့ စိတ် ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုခေါ်တဲ့သဘောပေါ့။ အဲဒီအခါကျတော့ စိတ်ဝင်စားလို့လျှောက် ကြတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုနဲ့လုပ်ဖို့ စီ စဉ်နေတယ်။ အခုနိုင်ငံတော်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် တွေဘာတွေရပြီးတော့ စာချုပ်ချုပ်မယ့်အ ဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ''ဟု ယင်းအရာ ထမ်းက ပြောသည်။


ကိုရီးယားပညာရှင်များ ပါဝင်မည်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပိုင်သော ထောက် ကြန့်မြို့နယ်အတွင်းရှိမြေပေါ်တွင် လက် ရှိအဆောက်အအုံအတွင်း မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ထပ်မံဖြည့်တင်း တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုရီး ယားနည်းပညာဖြင့် အကျိုးတူ စတင်တည် ဆောက်သည့်အခါ ကိုရီးယားပညာရှင်များ လည်းပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရည်အ သွေးအတွက် နည်းပညာကိုခိုင်မာအောင် ရယူမည်ဖြစ်ပြီး စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကောင်း/မကောင်း မှန်/မမှန်ကိုလည်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ပြည်သူတွေသုံးဖို့အတွက် အန္တ ရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့ အရည်အသွေးတွေရဖို့ အတွက် ထပ်မံစိစစ်ပါမယ်။ သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်း အရ COA ထုတ်ပေးသင့် မပေးသင့်ကျွန် တော်တို့ ထပ်စစ်ပါမယ်။COA (Certi-ficate Of Approval) ရမှသာ ကုန်လမ်း ပို့ဆောင်ရေးကနေ ကညန လိုင်စင်ရဖို့အ တွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါတယ်''ဟု အဆိုပါအရာထမ်းကပြောသည်။
မေငယ်

More Articles ...